Domov > Aktualno > Arhiv novic > 22. maj, dan biotske raznovrstnosti
22. 05. 2018
22. maj, dan biotske raznovrstnosti

Biotska pestrost je pestrost vsega živega na Zemlji, v vseh oblikah in medsebojnih vplivih. Od leta 2008 več kot polovica svetovnega prebivalstva živi v urbanih območjih in pogosto pozabljamo, da smo tudi v mestih povsem odvisni od biodiverzitete.

Ta namreč vpliva na kakovost zraka, čistost in dostopnost do vode ter hrane, od nje pa je odvisno tudi zdravje in dobro počutje meščanov.

V mestih najdemo številne rastlinske in živalske vrste, nekatere so na urbano okolje povsem prilagojene, s svojo prisotnostjo pa vplivajo na delovanje mesta in meščane. A tudi mesta z odpadki, odpadnimi vodami, onesnaževanjem zraka ipd. vplivajo na biodiverziteto narave v okolici. S prostorsko in gospodarsko rastjo urbanih območij potrebujemo tudi vedno več virov, s tem pa vplivamo na biotsko raznovrstnost bližnje in daljne okolice, ki lahko presega razdalje kontinentov.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je »zeleno srce« Ljubljane. Območje bogate pestrosti živega je izjemnega pomena za prebivalce mesta ter eno izmed naravnih čudes Ljubljane za obiskovalce. Dnevno ga obišče več kot pet tisoč, letno pa več kot dva milijona obiskovalcev.JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.