Domov > ZA OBISKOVALCE > Izobraževanja, vodeni ogledi

Izobraževanja, vodeni ogledi

V Krajinskem parku organiziramo številne izobraževalne aktivnosti - npr. vodene obiske, naravoslovne dni, s pomočjo katerih boste lahko podrobneje spoznali bogato naravno in kulturno dediščino parka. Aktivnosti prilagajamo željam in starostni skupini udeležencev. Za izvedbo naravoslovnih dni pripravimo tudi učne liste kot so npr. Izmerimo drevo, Habitatno drevo, Popis habitata.


V kolikor bi želeli več informacij, nas pokličite na telefonsko številko +386 (0)1 5808 074 ali nam pišite na e-naslov info.kptrsh@vokasnaga.si. Z veseljem vam bomo pomagali.


V upravljavski službi vsako leto izvedemo tudi več tematskih brezplačnih vodenih sprehodov v krajinskem parku. Vsi, ki bi o naših vodenih sprehodih želeli bitivnaprej obveščeni, vas prosimo, da nam svojepodatke posredujete na naslov: info.kptrsh@vokasnaga.si

V krajinskem parku lahko obiščete dve učni poti in sicer Jesenkovo učno pot in Učno pot ob Koseškem bajerju. Ustavite se lahko tudi na učni točki na leseni ploščadi pri mostičku, ki vodi do trim steze.

Jesenkova pot se začne v Tivoliju nad sankališčem in konča za Tivolijskim gradom. Na približno 3 km dolgi poti je predstavljenih 30 drevesnih in grmovnih vrst, ki so označene s tablami. Tablice nosijo slovensko in latinsko ime vrste. Dobra tretjina vrst se tu pojavlja naravno, ostale so bile sem prinesene in izvirajo od drugod.

Pot je bila urejena ob kongresu Mednarodne zveze gozdarskih in lesarskih raziskovalnih organizacij, ki je leta 1986 potekal v Ljubljani. Poimenovana je po botaniku in genetiku Franu Jesenku (1875 - 1932), prvemu profesorju botanike na Ljubljanski univerzi.

Obnovitev poti, ki jo je omogočila Mestna občina Ljubljana je potekala v letih 1999 in 2006. Upravljavec poti je Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana.

Več informacij: Publikacija Jesenkova pot; z znanjem posuta gozdna pot v središču Ljubljane

Učna pot ob Koseškem bajerju nas popelje po 850m dolgi poti okoli bajerja in na petih točkah predstavi prebivalce in življenjska okolja Koseškega bajerja. Na učni poti ob bajerju lahko spoznamo podrobnosti o mokriščih, kot sta Koseški bajer in poplavni gozd ob poti in o tem, kakšna je njihova funkcija v okolju. Predstavljeni so nekateri prebivalci bajerja - ptice, ribe in dvoživke. Na koncu poti pa lahko izvemo tudi nekaj o invazivnih tujerodnih vrstah, tako rastlinskih kot živalskih, ki tudi ob Koseškem bajerju izpodrivajo naše avtohtone vrste. Učno pot je pripravila Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Učna točka za slepe se nahaja na koncu poti od Tivolskega gradu proti pasji ravni (sankališče). Na leseni ploščadi pri mostičku, ki vodi do trim steze se lahko preskusite v šest gozdnih ugankah in spoznate rastline v gozdu.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.