Domov > ZA OBISKOVALCE > Avtomatski defibrilatorji (AED)

Avtomatski defibrilatorji (AED)

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku.

S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Če defibrilator uporabimo v 3-5 minutah po srčnem zastoju, lahko povečamo delež preživetja za celo več kot 50 %.

Ker je takojšnja pomoč ključna, je poznavanje lokacij najbližjega defibrilatorja zelo pomembno.

Na območju krajinskega parka so dostopni trije defibrilatorji, nekateri ob vsakem času, nekateri v času odprtja institucije, kjer so nameščeni.

  • Gozdarski inštitut Slovenije (Večna pot 2)
  • Hala Tivoli (Celovška cesta 25)
  • Živalski vrt Ljubljana (Večna pot 70 )


Nekaj defibratorjev je nameščenih tudi v neposredni bližini krajinskega parka

  • Glavna stavba (objekt X) Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) in Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) (Večna pot 113)
  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Večna pot 113)
  • Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina (Svetčeva ulica 11)
  • Zdravstveni dom Šiška (Derčeva ulica 5)
  • Varstveno delovni center Tončke Hočevar (Vodnikova ulica 56

Interaktivni zemljevid lokacij avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) v Sloveniji

Lokacije defibrilatorjev v Mestni občini LjubljanaJAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.