Domov > ZA OBISKOVALCE > Promocijska gradiva

Promocijska gradiva

PUBLIKACIJE

Publikacija Zakladi sredi mesta – Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (izdala Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, 2019), dostopna v slovenskem in angleškem jeziku.

Publikacija S preprostimi igrami ENOSTAVNO V GOZD; Učni paket za Jesenkovo pot (izdala Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, 2020).


VIDEO VSEBINE

V kratkem filmu skozi oči obiskovalca predstavljamo raznotere možnosti obiska in doživljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, katerega prostor že več kot dvesto let nudi možnost kakovostnega preživljanja prostega časa. V treh minutah vas popeljemo iz Tivolija, preko Rožnika do Koseškega bajerja, delov najbolj obiskanega zavarovanega območja narave v Sloveniji, ki prestolnici daje edinstven, zeleni pečat.

Kratek izobraževalni film ponazarja krogotok življenja dreves ter pomen odmrle lesne biomase, ki je kot vir in bogastvo živega ključen element vitalnega gozda.

Kratek ozaveščevalni video o bontonu obiskovanja parka (pa tudi drugih javnih (zelenih) površin) s psom predstavi, da zakonske prepovedi (pes na povodcu, ne vznemirjaj živali, pobiraj iztrebke, ne ogrožaj drugih…) niso tako omejujoče, da ne bi mogli skupaj s psom opraviti za oba kakovosten aktiven sprehod in biti pri tem obzirni do drugih ljudi, psov in prostoživečih živali.

Pripravili smo tudi štiri krajše filmčke, v katerih naslavljamo štiri poudarke bontona obiskovanja parka s psom:

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.