Domov > O PARKU > Opis parka

Opis parka

Krajinski park se razprostira na severozahodnem delu Ljubljane. Obsega mestni park Tivoli ter gozdni prostor Rožnika, Šišenskega hriba in Koseškega boršta s skupno površino okrog 459 ha. Tu se povezujeta narava in kultura ter sobivajo športne in druge prostočasne dejavnosti.

Na vzhodnem delu je osrednji mestni park – Tivoli. Predstavlja prehodno območje med ravninskim urbanim delom mesta in gričevnatim gozdnim prostorom. Osrednji in največji del krajinskega parka obsega gričevnati gozdni prostor z vrhovi Rožnika, Šišenskega hriba, Debelega hriba, Velikega Rakovnika, Drenikovega vrha in Tivolskega vrha.

V nekoliko odmaknjenih delih ležijo naravovarstveno najbolj vredna območja, med njimi Naravni rezervat Mali Rožnik in Naravni rezervat Mostec. Tu najdemo barjanske in močvirne rastline, jelševja, vodne površine, porasle s šašjem, šotišča, v spodnjem delu Malega Rožnika tudi šotno barje.

Na zahodni strani krajinskega parka gričevje prehaja v uravnan svet Koseškega boršta, kjer se nižinski gozd prepleta z obdelovalnimi kmetijskimi površinami in ekstenzivnimi travniki. Na zahodnem robu se park zaključi pri Poti spominov in tovarištva, ki simbolno združuje predanost zdravemu načinu življenja in ohranjanju zgodovinskega spomina.

Več informacij najdete v publikaciji: Zakladi sredi mesta - Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.