Domov > O PARKU > Osnovni podatki

Osnovni podatki

Ime: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Zavarovano območje: 459 ha
Upravitelj: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Naslov: Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je bil ustanovljen z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost že leta 1984. (Uradni list SRS, št. 21/84).

Leta 2015 je bil pripravljen nov Odlok o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16), ki ga je sprejela Mestna občina Ljubljana.

Krajinski park je bil ustanovljen s ciljem, da se ohrani številne naravne vrednote, velika biotska raznovrstnost, krajinska pestrost in naravni procesi. Cilji zavarovanja se uresničujejo z varstvom, financiranjem in predvsem z upravljanjem krajinskega parka.

Konec leta 2016 je Mestna občina Ljubljana upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib z Odlokom o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka podelila Snagi Javnemu podjetju d.o.o. (Uradni list RS, št. 1/17). V aprilu 2019 se je družba Snaga Javno podjetje d.o.o pripojila k družbi Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija. Novonastala družba JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o (JP VOKA SNAGA d.o.o) je univerzalna pravna naslednica omenjenih družb.

Služba Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki deluje znotraj JP VOKA SNAGA opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.