Domov > PROJEKTI > Projekti

Projekti

Sodelovanje z lastniki v zavarovanem območju – Zagon sodelovanja z lastniki gozdnih zemljišč kot izhodišče za razvoj soupravljanja v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Financiranje projekta: Program podpore za zavarovana območja – Program »Zavarovana območja za naravo in ljudi«, ki ga izvaja WWF Adria v partnerstvu s Parki Dinaridov in drugimi partnerji iz dinarskih držav: Program je financiran s strani Švedske agencije za mednarodni razvoj in sodelovanje (Sida).

Trajanje projekta: 1. 5. 2018 - 28. 2. 2019 (10 mesecev)

Partner/-ji v projektu: IPoP - Inštitut za politike prostora, Nacioalni park Una

Cilji projekta: Cilj projekta je podpreti razvoj učinkovitega sodelovanja med upravljalcem Krajinskega parka Tivoli, rožnik in Šišenski hrib ter lastniki zemljišč v zavarovanem območju pri upravljanju z območjem s pomočjo zagona sodelovanja z največjo skupino lastnikov, to je z lastniki gozdnih zemljišč. Dodatni cilj projekta je izboljšati sodelovanje med Krajinskim parkom in lokalno skupnostjo, vzpostavitev pogojev za kakovostno in produktivno komuniciranje upravljanja in izboljšati sodelovanja med pristojnimi inštitucijami in civilno družbo v zavarovanem območju.

Načrtovane aktivnosti in rezultati:

  • Priprava ažurne evidence lastnikov zemljišč in opredelitev značilnih skupin lastnikov v zavarovanem območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
  • Seznanitev lastnikov z institucionalnim in pravnim okvirjem delovanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
  • Zagon sodelovanja z lastniki gozdnih zemljišč;
  • Izdelana strategija komuniciranja z lastniki v KP TRŠh.
Viri:

The project is implemented through the Grant Programme for Protected Areas, by Parks Dinarides – Network of Protected Areas of Dinarides and WWF Adria, and funded by The Swedish International Development and Cooperation Agency – Sida. The main objective of the Programme is strengthening partnership between protected areas and local communities, adhering to principles of accountability, transparency and active citizen participation.

Projekt se izvaja s Programom donacij za zavarovana območja - Parks Dinarides - Mreža zavarovanih območij Dinaridov in WWF Adria, ki ga financira Švedska agencija za mednarodno razvojno sodelovanje - Sida. Glavni cilj programa je krepitev partnerstva med zavarovanimi območji in lokalnimi skupnostmi, ki se drži načel odgovornosti, preglednosti in aktivne udeležbe državljanov.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.