Domov > O PARKU > Znamenitosti in zanimivosti

Znamenitosti in zanimivosti

Tivoli je osrednji in najlepši najimenitnejši park v Ljubljani, ki se z Rožnikom in Šišenskim hribom povezuje v 459 hektarjev velik krajinski park. Izjemnost tega prostora so prepoznali že naši predniki in ga v dar prihodnjim generacijam namenili za prostočasne aktivnosti v naravi. Večji del krajinskega parka prekriva gozd - zeleno srce mesta in območje velike biotske pestrosti, ki jo dopolnjuje bogata kulturna dediščina.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.