Domov > Aktualno > Arhiv novic > Popis lesne sove v krajinskem parku
01. 04. 2022
Popis lesne sove v krajinskem parku

Konec februarja in v začetku marca smo v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije na območju krajinskega parka izvedli popis lesne sove.

Lesna sova je naša najpogostejša vrsta sove. Njen življenjski prostor je gozd. A se vse pogosteje pojavlja tudi blizu naselij in celo v njih, kjer gnezdi ali počiva po skednjih, podstrešjih stavb, v cerkvenih zvonikih in dimnikih. Tudi v mestih, zlasti pa v mestnih parkih in drugih izoliranih drevesnih sestojih, je dokaj številna. Na širšem območju Ljubljane jo najdemo praktično na vseh gozdnih površina (poleg Rožnika še na Golovcu, Šmarni gori, Krimu). Po zadnjih ocenah naj bi v Ljubljani gnezdilo 30 - 60 parov.

Popis lesne sove izvajamo spomladi, po metodi poslušanja spontanega oglašanja in izzivanja s posnetkom. Na popisni točki najprej poslušamo, če slišimo spontano petje osebkov, če ga ne, poskušamo oglašanje spodbuditi z izzivanjem – s predvajanjem zvočnega posnetka oglašanja samca in samice. Popis izvajamo v mirnih nočeh brez vetra.

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo popis opravili na 15 točkah, enakomerno razporejenih po parku. V dveh popisnih nočeh smo popisali 14 osebkov. Na petih točkah smo zabeležili oglašanje samca in samice, štirikrat pa le enega od para.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.