Domov > Aktualno > Arhiv novic > Vzdrževalna dela pri kapelici Lurške Matere božje
08. 09. 2021
Vzdrževalna dela pri kapelici Lurške Matere božje

V prihodnjih dneh se bodo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib začela vzdrževalna dela na stopnišču pri kapelici Lurške Matere božje na ovinku Kikljeve ulice v smeri Gostilne Čad.

Dela bodo potekala občasno do 30. 11. 2021. Obiskovalce območja prosimo, da se v času del zaradi lastne varnosti izogibajo delovišču in izberejo drugo pot.

Dela bo financirala in izvedla družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG), ki upravlja z gozdnim zemljiščem v lasti Republike Slovenije, na katerem sta kapelica in stopnišče. Sočasno z izvajanjem del bo potekala tudi sanitarna sečnja drevja v okolici, za pospešitev obnove gozda bomo odstranili tudi nekaj drugih dreves. V okoliškem gozdu je že prisotnega veliko mladega drevja, ki bo zapolnilo nastale vrzeli. Ob tem je v sklopu ureditve neposredne okolice kapelice in stopnišča načrtovana tudi sadnja primernih drevesnih vrst.

Območje ureditve je zelo priljubljeno pri uporabnikih parka. Lansko leto je upravljalec Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib tu zabeležil skoraj 90.000 prehodov oziroma v povprečju 250 prehodov obiskovalcev na dan, območje pa je pomembno tudi z vidika varstva kulturne dediščine. Čeprav je o kapelici malo znanega, vemo, da je bil kip Lurške Matere božje vanjo iz frančiškanskega samostana prenesen leta 1885. Nenazadnje je tu tudi življenjski prostor raka koščaka in hrošča močvirskega krešiča. Oba sta, rak kot ranljiva in hrošč kot redka vrsta, uvrščena na Rdeči seznam, obe vrsti pa varujejo tudi zakonodajni predpisi s področja varstva narave v EU.

Dela bodo potekala s soglasji in mnenji vseh pristojnih institucij, torej Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in mnenjem Direkcije RS za vode ter zasebnega lastnika sosednjega zemljišča. Vsi deležniki že od začetka sodelujejo pri pripravi projekta vzdrževalnih in gozdnogojitvenih del. Nove klopi in koš za odpadke pri kapelici bo prispevalo Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana in Lutkovno gledališče Ljubljana.

V sklopu predvidenih del bomo uredili stopnišče, ki vodi od kapelice v smeri Ceste na Rožnik, odvodnjavanje, izvedli sanitarno sečnjo ter obnovo gozda, odstranili zarast na gozdni stezi, ki vodi vzporedno s Kikljevo ulico, kar bo pešcem na tem delu poti omogočilo umik s ceste v gozd. Zamenjane bodo dotrajane klopi in nameščen koš za odpadke. V skrbi za hrošča močvirskega krešiča in raka koščaka bo potok, ki teče na območju ureditve, ostal zasenčen z drevesno ali grmovno zarastjo.

Pobudnik in koordinator aktivnosti je upravljavec parka JP VOKA SNAGA d.o.o., vzdrževalna dela pri kapelici Lurške Matere božje pa so še en kamenček v mozaiku trajnostnega urejanja območja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pri katerem sodelujejo vsi ključni deležniki: lastniki gozda, strokovne institucije in Mestna občina Ljubljana. Plod takšnega sodelovanja je tudi leta 2019 obnovljen drevored med Gostilno Čad in vilo Marija Vera ter urejena pešpot, ki na Rožnik vodi mimo Gozdarskega inštituta Slovenije, kjer je SiDG sodeloval kot projektant in nadzornik.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.