Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Danes je gregorjevo
12. 03. 2021
Danes je gregorjevo

Na Slovenskem velja, da se na gregorjevo ptički ženijo. To je bil v časih, ko je še veljal julijanski koledar, tudi prvi spomladanski dan.

Gregorjevo je tudi slovenski praznik zaljubljencev. Star običaj pravi, da so se dekleta na gregorjevo ozirala v nebo in prva ptica, ki jo je dekle videlo je naznanila, kakšen bo njen mož.

Na območju Krajinskega parka se pojavlja 100 vrst ptic, 70 vrst tu tudi gnezdi. Najpogosteje lahko opazujete velike sinice, ščinkavce, kose, taščice, črnoglavke, brgleze, domače vrabce, vrbje kovačke, meniščke in plavčke.

Razlog za zelo bogato in pestro vrstno sestavo gnezdilk je v pestrih habitatnih tipih, ki so v parku zastopana - gozd z različno zastopanostjo listavcev in iglavcev, velik je delež starega drevja, parkovne površine, vodne površine in urbano okolje. Zato na območju parka najdemo tako popolnoma gozdne vrste, vrste naselij, vodne vrste in vrste mozaične, kulturne krajine.

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v delu, ki ga imenujemo Tičistan, se ljudje že od nekdaj srečujejo s pticami in vevericami, jih hranijo ter opazujejo. Tako je spontano nastalo tudi poimenovanje tega območja. Območje se nahaja med Tivolskim in Cekinovim gradom. Ptice so postale do ljudi zaupljive in marsikdaj lahko vidimo, kako potrpežljivim obiskovalcem sedejo tudi na roko.

Ptice imajo tu veliko skrivališč, zaradi lažjega gnezdenja pa je tu postavljena še mreža primernih gnezdilnic. Gnezdilnice so namenjene predvsem veliki sinici, plavčku, brglezu in belovratemu muharju. Slednji je tudi najredkejša vrsta ptice, ki tudi na parkovnih površinah zaseda gnezdilnice in mu z nameščanjem le teh lahko zelo pomagamo.Zakaj je pomembno nameščanje gnezdilnic:

Med ogroženimi pticami v Sloveniji so tudi ptice duplarice, ki za vzgojo svojega zaroda nujno potrebujejo drevesna dupla. Ker v mestih pogosto primanjkuje primernih dreves za gnezdenje se zmanjšujejo populacije tudi nekaterih sicer pogostih vrst ptic, kot so npr. velika sinica, plavček, brglez.
Človek pticam pomaga z nameščanjem gnezdilnic. Povečano število gnezdečih ptic prispeva k zmanjšanju števila žuželk, kar ugodno vpliva na počutje ljudi, na naš pridelek na vrtu ali v sadovnjaku. Raziskovalci so namreč ugotovili, da lahko sinice, gnezdeče v sadovnjaku zmanjšajo škodo na pridelku, ki jo povzročijo gosenice tudi do 50 %.
Nameščanje gnezdilnic ima velik pomen tudi z izobraževalnega in ozaveščevalnega vidika. Z nameščanjem le teh ptice privabimo v svojo bližino (ptice lahko opazujemo in prisluhnemo njihovemu petju) in tako oblikujemo pozitiven odnos do ptic in narave.
Z zgledom nameščanjem gnezdilnic želimo ljudi spodbuditi k skrbi za ptice ter prikazati pravi način nameščanja gnezdilnic, ki ne poškoduje dreves, na katere so gnezdilnice nameščene.

Izdelava in namestitev gnezdilnic:
Najboljše so lesene gnezdilnice, ki znotraj niso tretirane z barvami in laki. Gnezdilnica mora biti izdelana trdno, v notranjost ne sme teči voda, zato je priporočljivo, da ima streha kovinski/plastični pokrov oz zaščito. S tem se poveča trajnost gnezdilnice.
Gnezdilnica mora biti nameščena tako, da se ne premika. Najbolj primerne so vzhodne in južne lege. Če gnezdilnico namestimo na drevo moramo paziti, da s tem ne poškodujemo drevesa. To najlažje naredimo tako, da gnezdilnico pritrdimo z močno žico, ki jo vsako leto ob pregledu in čiščenju popustimo, da ne poškoduje drevesa.
Gnezdilnice naj bodo nameščene vsaj 3 m od tal, za večje ptice raje višje, vsekakor pa tako, da do gnezdilnic ne morejo priplezati plenilci, npr. mačke.

Več informacij:
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.