Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Drevo pred tvojim pragom te v mislih popelje v gozd
10. 06. 2021
Drevo pred tvojim pragom te v mislih popelje v gozd

»Drevo pred tvojim pragom te v mislih popelje v gozd« - krepitev zavesti o pomenu mestnega drevja in gozdov v evropskih mestih in regijah.

Mestna drevesa in gozdovi so osrednjega pomena za biotsko pestrost in krepijo odpornost urbanih območij ob podnebni krizi. Na drevesa lahko torej gledamo kot na dragoceno infrastrukturo za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, hkrati pa prispevajo k večji socialni povezljivosti, zdravju in dobremu počutju ter tako izboljšujejo kakovost življenja različnih živih bitij. Zlasti med pandemijo COVID-19 se ljudje vse bolj obračamo k mestnim zelenim površinam. Vendar življenje v mestu za drevesa ni vedno lahko, zato nega mestnih dreves ostaja pomemben izziv za tiste, ki upravljajo mesta. Vpliv zelenih površin na dobro počutje ljudi je bil dolgo časa podcenjen, kar ima za posledico slabše rastne razmere in težke življenjske pogoje za drevesa v mestih. Skrb za mestna drevesa ter spoštovanje in zagotavljanje njihove dolge življenjske dobe je zdaj bolj kot kdaj koli prej ključnega pomena za razvoj njihovega ekosistemskega potenciala.

Tri nedavno nagrajena "Mesta dreves – Tree Cities of the World" - Mestna občina Ljubljana, metropolitansko območje Barcelone (AMB) in regija glavnega mesta Bruselj prevzemajo vodilno vlogo pri spodbujanju ključne vloge mestnih dreves v smeri bolj zelenih in odpornih mest ter urbanih regij. Mestna drevesa in gozdovi zagotavljajo vitalno infrastrukturo za zdravje prebivalcev in njihovo dobro počutje, varujejo in krepijo biotsko raznovrstnost ter soustvarjajo podnebno prilagojeno grajeno okolje. Tri mesta oziroma regije se razlikujejo po značaju, vendar so vse zavezane k skrbi za mestna drevesa in gozdove v okviru zelene infrastrukture in izboljšanja lokalnih ekosistemskih storitev.

Evropski forum za urbano gozdarstvo (European forum on urban forestry – EFUF), Evropski gozdarski inštitut (European Forest Institute – EFI) in projekt CLEARING HOUSE organizirajo spletni dogodek z naslovom »A tree awakening – Prebujenje zavesti o vlogi dreves in gozda v mestih« kot partnerski dogodek Evropskega zelenega tedna. Srečanje bo potekalo 11. junija med 10.30 in 12.30.

Prijava na brezplačni dogodek


Dvourni interaktivni spletni dogodek je namenjen izvajalcem, raziskovalcem, oblikovalcem politik, novinarjem in prebivalcem, ki strmijo k bolj zeleni in odporni prihodnosti mest po Evropi in širše.

Brezplačni spletni dogodek bodo otvorili vidni predstavniki iz Evropske unije, pridružili pa se jim bodo predstavniki „Mest dreves“ iz Slovenije, Španije, Belgije in mednarodni strokovnjaki za urbano gozdarstvo:

  • Thomas Randrup, profesor upravljanja z odprtim urbanim prostorom in vodja predmeta za urejanje in upravljanje krajine na Švedski univerzi za kmetijske vede (SLU), bo osvetlil pomembnost prehoda z rešitev, ki temeljijo na naravi (Nature-based sollutions), na razmišljanje na podlagi narave (Nature-based Thinking). Simone Borelli, predstavnik za agro-gozdarstvo in urbano in primestno gozdarstvo z gozdarskega oddelka Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), bo govoril o projektu "Tree Cities of the World - Mesta dreves". Cecil. C. Konijnendijk van den Bosch, globalni urbani gozdar in direktor Instituta za naravne rešitve (NBSI), bo predstavil pravilo »3-30-300«. Udeleženci bodo imeli priložnost, da se vključijo v razprave s predavateljii. Razpravo bo vodil John Parker, tehnični direktor Arborističnega združenja (Arboricultural Association).
  • Tehnična panelna razprava, ki jo bo moderiral Clive Davies, vodja Mednarodne usmerjevalne skupine Evropskega foruma za urbano gozdarstvo (EFUF), višji raziskovalec, svetovalec in moderator pri Programih upravljanja in odpornosti Evropskega gozdarskega inštituta (EFI) in projektu CLEARING HOUSE, bo osvetlila priložnosti in izzive upravljanja z drevesi v mestih. Na virtualnem odru bodo sodelovali Nejc Praznik, arborist svetovalec pri JP VOKA SNAGA, Valérie Decoux, bioinženirka v bruseljski mobilnosti, javni službi regije glavnega mesta Bruselj in Antoni Farrero, generalni koordinator tehničnega urada za upravljanje metropolitanskega območja Barcelone (AMB).

Da bi zaokrožili dogodek in vključili javnost, so udeleženci in urbani pustolovci vabljeni, da raziskujejo drevesa in gozdove v Ljubljani, metropolitanskem območju Barcelone (AMB) in regiji glavnega mesta Bruselj od koder koli po svetu ali v kraju samem. V ta namen bo na srečanju predstavljena aplikacija za samostojno raziskovanje mestnih dreves, s katero se boste seznanili s številnimi vlogami dreves v mestih, izzivih upravljanja z njimi in priložnostmi, ki jih ta omogočajo.


Več informacij:

Ljubljana – svetovno mesto dreves

Skrb za mestno drevje

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.