Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Ekskurzija DONDES
12. 09. 2018
Ekskurzija DONDES

11. septembra 2018 smo na strokovno ekskurzijo v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib popeljali člane Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES).

Srečanje smo začeli ob Koseškem bajerju. Pridružila se nam je tudi mag. Alja Grošelj, predstavnica Zavoda RS za varstvo narave – organizacije, ki izvaja strokovni nadzor nad upravljanjem parka.

Predstavili smo zgodovino zavarovanega območja, ter pomembnejše naravovarstvene točke - ožja zavarovana območja, naravne vrednote in druge elemente biotske raznovrstnosti v parku.

Od Koseškega bajerja smo se sprehodili do Mosteca, si ogledali skakalnice od tam pa do Naravnega rezervata Mali Rožnik. Ob hoji so tekli različni pogovori o izzivih, ki jih prinaša upravljanje zavarovanega območja – od varstvenih režimov, usmerjanja obiskovalcev, nadzora in komunikacije z številnimi deležniki, ki delujejo/imajo interese na območju parka. Dotaknili smo se tudi težav, ki jih povzročajo invazivne tujerodne vrste ter zaraščanja mokrotnih delov Malega Rožnika in Mosteca.

Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES) je prostovoljno združenje občanov, ki jih druži ljubezen do narave. Društvo si prizadeva za ohranjanje narave, zlasti naravne dediščine, ozaveščanje in izobraževanje, učinkovito pravno varstvo, prispevanje k poglabljanju in širitvi znanj na področju naravovarstva, skrb za povezovanje med različnimi strokami ter sodelovanje z drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami. Več informacij o Društvu na njihovi spletni strani.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.