Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Gnezdilnice v Tivoliju so dobile hišne številke
21. 10. 2021
Gnezdilnice v Tivoliju so dobile hišne številke

V Tičistanu, delu mestnega parka Tivoli, smo včeraj očistili vse nameščene gnezdilnice in jih označili s številkami. Gnezdilnice v Tičistanu smo očistili v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS - BirdLife Slovenija).

V Tičistanu, delu mestnega parka Tivoli med Tivolskim in Cekinovim gradom, se ljudje od nekdaj srečujejo s pticami, jih opazujejo in hranijo. Ptice imajo tu veliko skrivališč, postavljena pa je tudi mreža primernih gnezdilnic, ki pticam omogoča lažje gnezdenje.

Drevesna dupla so za mnoge vrste ptic in drugih živali (na primer za netopirje in različne žuželke) edino mesto, kjer lahko uspešno vzredijo svoj zarod. Nekatere takšne vrste, kot so smrdokavra, pogorelček in čuk, so postale tudi v Sloveniji že zelo redke in močno ogrožene. Eden od vzrokov ogroženosti je tudi pomanjkanje primernih mest za gnezdenje – dupel.

Dupla izdolbejo t.i. primarni duplarji – npr. detli in žolne, naslednje leto pa jih zasedejo sekundarni duplarji, kot so sinice, brglezi, muharji, škorci in smrdokavre, če naštejem nekatere najbolj poznane.

Pticam, ki gnezdijo v duplih, lahko pomagamo z nameščanjem gnezdilnic. Tudi gnezdilnice, nameščene v Tičistanu, prispevajo k večjemu gnezditvenemu uspehu ptic na tem območju, saj jim zagotavljajo dodatna mesta za gnezdenje ptic.

Kam in kako namestimo gnezdilnico (vir DOPPS):

  • Gnezdilnica naj čim bolj posnema naravno duplo, les naj bo znotraj gnezdilnice surov oz. neobdelan.
  • Gnezdilnico namestimo tako, da vhodna odprtina ni izpostavljena direktnemu dežju. Najbolje je, da je obrnjena proti jugu ali vzhodu.
  • Gnezdilnice za manjše ptice pevke namestimo vsaj 3 m od tal, za večje vrste pa še višje.
  • Gnezdilnico na drevo pritrdimo z močno žico tako, da se ne premika. Žico je potrebno vsako leto popustiti oz. ponovno namestiti, sicer se vraste v drevo.
  • Za namestitev gnezdilnice izberimo mesto, ki ni dostopno mačkam.

Pomembno je tudi vzdrževanje gnezdilnic

Z namestitvijo gnezdilnice je del odgovornosti za uspešno speljan zarod ptic tudi na nas. Neprimerno izdelane, nameščene in vzdrževane gnezdilnice so lahko past za ptice.

Gnezdilnico je treba vsako jesen očistiti in odstraniti staro gnezdo, saj so v njih mnogokrat zajedavci, npr. klopi. Če je v gnezdilnici staro gnezdo, ga ptice naslednje leto praviloma ne zasedejo. Primeren čas za čiščenje sta oktober in november. Takrat je gnezdenje že končano, pozimi pa lahko ptice očiščeno gnezdilnico uporabljajo tudi za prenočevanje.

Gnezdilnice v Tičistanu smo očistili v sodelovanju z DOPPS. Očiščene in dobro zaprte gnezdilnice so tako pripravljena za naslednjo gnezditev.

Več informacij:

Pomagajmo pticam - gnezdilnice

Gnezdilnice

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.