Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Obisk kolegov iz Obedske bare
19. 07. 2021
Obisk kolegov iz Obedske bare

V četrtek (15. 7.) in petek (16. 7. 2021) smo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib gostili kolege iz naravnega rezervata Obedska bara iz Vojvodine (Srbija), s katerim upravlja Javno podjetje Vojvodinašume.

Izmenjava med obema zavarovanima območjema poteka v sklopu projekta »Knowledge exchange between protected areas: Obedska bara and Tivoli, Rožnik and Šiška hill landscape park in the field of communication, education and nature interpretation«, ki ga finacira mreža Parki Dinaridov v sodelovanju z WWF Adria v okviru sredstev za zavarovana območja.

V sklopu obiska, katerega cilj je bila izmenjava izkušenj oz. prenos dobrih praks med obema zavarovanima območjema, smo kolegom predstavili območje krajinskega parka. Sprehodili smo se skozi mestni park Tivoli, spoznali oba naravna spomenika – Tivoli in Pod Turnom ter Jesenkovo gozdno učno pot. Predstavili smo aktivnosti, ki potekajo na tem območju – od izobraževanja do naravovarstvenega nadzora.

Obiskali smo naravni rezervat Mali Rožnik, kjer je pogovor tekel predvsem o upravljanju ožjih zavarovanih območij, spremljanju stanja biotske pestrosti in ukrepih za njeno ohranjanje oz. izboljšanje ter aktivnostih za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst.

Spoznali smo nekaj primerov dobrih praks sodelovanja z lastniki zemljišč v parku (lipov drevored od Gostilne Čad proti vili Marije Vere, pot od Gozdarskem inštitutu Slovenije) in načrte za ureditev poti pri kapelici Lurške Matere božje na koncu Kikljeve ulice. Obiskali smo Gozdarski inštitut Slovenije ter Zavod za gozdove Slovenije, saj smo prepoznani potencial za prihodnje sodelovanje in povezovanje tako na področju varstva narave kot na področju gozdarstva.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.