Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Odpiramo del območja Koseškega bajerja, obrežje med Marjekovo in Kmečko potjo ostaja zaprto
06. 01. 2021
Odpiramo del območja Koseškega bajerja, obrežje med Marjekovo in Kmečko potjo ostaja zaprto

Pristojni Nacionalni referenčni laboratorij za aviarno influenco Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: laboratorij) je 31. decembra 2020 na območju Koseškega bajerja ponovil vzorčenje tal z namenom ugotavljanja virusa aviarne influence (AI). Virusno RNA so potrdili v vzorcu, odvzetem na bregu, kjer so tudi pri prvem vzorčenju potrdili prisotnost virusa AI, prav tako so na tem delu brega potrdili virusno RNA v vzorcih brisov iztrebkov labodov in rac.

Virusna RNA je torej na lokaciji še prisotna, predvsem na delu med Marjekovo in Kmečko potjo, kjer so se labodi in druge vodne ptice največ zadrževali. Zato ta del še naprej ostaja zaprt za obiskovalce, saj je tveganje za prenos virusa z obutvijo ali prek domačih živali, na primer psov, še vedno visoko.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja, naj se ljudje v času pojava AI izogibajo območij, na katerih se zadržujejo prostoživeče vodne ptice. Prav tako je pomembno, da ptic ne vznemirjamo, da ne bi po nepotrebnem zapuščale svoje lokacije in tako prenašale virusa (predvsem na gospodarstva s perutnino ali druge ptice v ujetništvu).

Prenos virusa omejimo tudi tako, da ptic ne hranimo – takrat se namreč zbližujejo in je verjetnost prenašanja virusa večja – in da na območje ne vodimo hišnih ljubljenčkov.

Pristojni laboratorij redno tedensko izvaja vzorčenje in analizo prisotnosti virusne RNA na lokaciji Koseškega bajerja in o rezultatih ter priporočenih ukrepih obvešča upravljalca Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ta s poveljnikom Civilne zaščite MOL usklajuje prilagajanje ukrepov, način izvedbe, območja, za katero veljajo, in njihovo trajanje.

Prepoved dostopa na del med Marjekovo in Kmečko potjo, ki je z rdečo črto označen na skici, velja do vključno 13. januarja 2021.

Več informacij na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.