Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Odstranili smo invazivno navadno barvilnico
16. 11. 2021
Odstranili smo invazivno navadno barvilnico

Pri opravljanju naravovarstvenega nadzora v krajinskem parku smo v gozdnem prostoru Za Mošenico opazili več manjših žarišč pojavljanja invazivne tujerodne rastlinske vrste navadna barvilnica.

V ponedeljek, 15. 11. 2021 smo izvedli akcijo odstranjevanja invazivne tujerodne rastline navadna barvilnica. Preprečevanje širjenja in odstranjevanje tujerodnih vrst, je ena izmed naravovarstvenih nalog za doseganje varstvenih ciljev krajinskega parka. Še posebej je to pomembno tam, kjer osebkov ni veliko in je zato takojšnje ukrepanje smiselno in priporočljivo, saj se pričakuje dolgoročni uspeh.

Navadna barvilnica se hitro širi na posekah in na gozdnih vrzelih, kjer zelo dobro tekmuje z domačimi rastlinskimi vrstami in jih tudi preraste. Rastlina se najpogosteje širi s semeni. Temno modri do vijoličasti plodovi vsebujejo številna semena, ki so kaljiva več deset let. Rastlina se razmnožuje tudi vegetativno, zato je treba odstraniti tudi čim večji del koreninskega sistema. Pri odstranjevanju navadne barvilnice je potrebna previdnost in uporaba rokavic, saj so vsi deli rastline strupeni.

Lokacije pojavljanja smo zapisali, območje bomo v prihodnjih letih spremljali in morebitne nove primerke odstranili. Nabran material smo odnesli v zbirni center v zabojnik za invazivne tujerodne vrste rastlin.

Več informacij o navadni barvilnici najdete na:

Če opazite invazivne tujerodne vrste, to lahko sporočite na spletni portal Invazivke.si.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.