Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Odstranjevanje deljenolistne rudbekije v Naravnem rezervatu Mali Rožnik
04. 07. 2019
Odstranjevanje deljenolistne rudbekije v Naravnem rezervatu Mali Rožnik

Včeraj smo si v Naravnem rezervatu Mali Rožnik nadeli rokavice, zavihali rokave in se lotili odstranjevanja invazivne tujerodne rastline – deljenolistne rudbekije (Rudbeckia laciniata).

Lokacije nahajališč smo zabeležili ob junijskih terenskih ogledih naravnega rezervata.

Pri včerajšnji akciji sta se ekipi Službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pridružila tudi dva lastnika gozda na območju rezervata, predstavniki Društva zelenih nadzornikov Ljubljane ter Mestne občine Ljubljana. Rastlinse smo izruvali, ne cvetoče dele rastlin smo ločili od korenin. Oboje smo odpeljali v zbirni center JP VOKA SNAGA na Povšetovi ulici – zelene dele rastlin smo oddali v zabojnik za zeleni odrez, podzemne dele v zabojnik za sežig invazivnih tujerodnih vrst.

Deljenolistna rudbekija je meter do dva metra in pol visoka zelnata trajnica, ki zlatorumeno cveti od julija do oktobra. Rudbekijo se je sadilo kot okrasno rastlino v vrtovih, od tam pa se je razširila v naravo – pogosto na poplavna območja rek ter gozdne robove.

Razmnožuje se vegetativno s koreninami ter spolno s semeni. Zato je odstranjevanje najbolj učinkovito še pred cvetenjem. Mlade rastline izrujemo s čim večjim delom korenine. Pri večjih sestojih je treba aktivnost izvajati več let zapored, da se izčrpa tudi semenska banka v tleh.

Akcijo odstranjevanja rudbekije bomo v mesecu juliju še enkrat ponovili. Vabimo vas, da se nam pridružite. Točen datum akcije bomo objavili nekaj dni pred načrtovano izvedbo.


JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.