Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin v krajinskem parku
22. 08. 2022
Odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin v krajinskem parku

Večino za letos načrtovanih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin smo uspešno zaključili. Posvetili smo se predvsem odstranjevanju deljenolistne rudbekije v naravnem rezervatu Mali Rožnik in odstranjevanju navadne barvilnice v Koseškem borštu in Za Mošenico.

Akcije odstranjevanja deljenolistne rudbekije v naravnem rezervatu Mali Rožnik

Deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) je meter do dva metra in pol visoka zelnata trajnica, ki zlatorumeno cveti od julija do oktobra. Izvira iz Severne Amerike, pri nas se jo je sadilo kot okrasno rastlino v vrtovih, od tam pa se je razširila v naravo – pogosto na poplavna območja rek ter gozdne robove. Razširjena je po vsej Sloveniji.

Razmnožuje se (vegetativno) s koreninami ter (spolno) s semeni, zato je njeno odstranjevanje najbolj uspešno pred cvetenjem. Mlade rastline izrujemo s čim večjim delom korenine. Pri večjih sestojih je treba aktivnost izvajati več let zapored, da sestoj oslabi in da se izčrpa tudi semenska banka v tleh.

V letošnjem letu smo izvedli šest akcij odstranjevanja, od tega štiri večje akcije - dve julija, dve avgusta, v katerih je skupaj sodelovalo 30 prostovoljcev. Pri prvi akciji so se nam pridružili člani Društva Zelenih nadzornikov Ljubljana, pri četrti pa člani Slovenskega Geocaching klub.

Ocenjujemo, da smo očistili približno 4.050 m2 površine. Poleg deljenolistne rudbekije, ki smo ji posvetili največ pozornosti, smo v manjši meri odstranjevali še invazivno zlato rozgo, peterolistno viniko in drobnocvetno nedotiko.

Odstranjevanje navadne barvilnice v Koseškem borštu in Za Mošenico

V letošnjem letu smo odstranjevali tudi navadno barvilnico (Phytolacca americana) na lokacijah, kjer smo jo odstranjevali že lansko leto, in na novo odkritih lokacijah. Zelnata trajnica z grozdastimi belimi cvetovi in temno vijoličnimi plodovi lahko zraste tudi več kot tri metre visoko.

Najbolj učinkovito je odstraniti celotno rastlino skupaj z njenim koreninskim sistemom. Mlajše rastline smo uspeli izruvati ročno, pri starejših in večjih rastlinah smo si pomagali z vilami štiharicami. Pred ruvanjem smo rastlinam z vrtnimi škarjami najprej odstranili zrela grozdasta socvetja oz. plodove in jih shranili v vrečko. S tem smo preprečili, da bi zrele jagode pri odstranjevanju zaradi stresanja rastline padale na tla. Vse dele rastlin smo shranili v vreče in odpeljali v zbirni center v poseben zabojnik za invazivne rastline.

Pri odstranjevanju navadne barvilnice je potrebna previdnost in uporaba rokavic, saj so vsi deli rastline strupeni!

Preprečevanje širjenja in odstranjevanje tujerodnih vrst je ena izmed naravovarstvenih nalog za doseganje varstvenih ciljev krajinskega parka. Še posebej je to pomembno tam, kjer osebkov ni veliko in je zato takojšnje ukrepanje smiselno in priporočljivo, saj se pričakuje dolgoročni uspeh ter na naravovarstveno najpomembnejših območjih, med katere sodi tudi naravni rezervat Mali Rožnik.

Iskrena zahvala vsem prostovoljcem, ki ste nam tudi tokrat priskočili na pomoč.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.