Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Pridobivanje podatkov o prisotnosti močvirske sklednice
14. 06. 2021
Pridobivanje podatkov o prisotnosti močvirske sklednice

Danes strokovnjaki Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica (SHS) pričenjajo z izvajanjem naloge za pridobitev podatkov o prisotnosti močvirske sklednice, naše edine avtohtone sladkovodne vrste želve, in tujerodnih vrst želv v krajinskem parku.

Prisotnost vrst bodo prednostno ugotavljali ob potokih Pržanec in Glinščica, na območju Koseškega bajerja ter širše na območju od Večne poti proti Biološkem središču. V sklopu izvedbe raziskave bodo zato strokovnjaki na Koseškem bajerju s pomočjo čolna nastavili posebne vrše, namenjene privabljanju in ulovu želv.

JP VOKA SNAGA d.o.o. je kot upravljavec krajinskega parka dolžno skrbeti za izvajanje nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja ugodnega stanja zavarovanih, ogroženih prostoživečih živalskih vrst ter njihovih habitatov. Namen tokratne naloge je tako opraviti pregled prisotnosti močvirske sklednice (Emys orbicularis) in vrednotenje stanja v primerjavi z izsledki popisov iz preteklih let (2013, SHS).

Obiskovalce krajinskega parka naprošamo, da ne posegajo v območje nastavljenih vrš. V kolikor na kopnem opazite katero od želv, vas prosimo, da nam vaše opažanje – po možnosti s fotografijo – sporočite na elektronski naslov info.kptrsh@vokasnaga.si.


Od zaključka projekta »Izboljšanje habitata močvirske sklednice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib« (Herpetološko društvo, 2013; 2014) do danes je bilo širše območje razširjenosti vrste, vključno s potencialno povezavo, t.i. biokoridorjem s populacijo na Ljubljanskem barju podvrženo pospešeni urbanizaciji. Posledično izginjajo optimalni habitati za močvirsko sklednico. Zadnji sistematično pridobljeni podatki o pojavljanju močvirske sklednice v krajinskem parku so iz leta 2016 (Center za kartografijo favne in flore), ko je bil izveden monitoring izbranih vrst želv na območju OPPN Brdnikova. Starejši podatki so iz let 2013 in 2014 (SHS), iz projekta »Izboljšanje habitata močvirske sklednice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib«, ki ga je po naročilu MOL izvedlo Herpetološko društvo.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.