Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Razstava Biodiverziteta Slovenije
19. 05. 2021
Razstava Biodiverziteta Slovenije
Jakopičevo sprehajališče te dni že krasi nova razstava z naslovom Biodiverziteta Slovenije.

Izraz biodiverziteta je poslovenjena tujka, ki opisuje neverjetno pestrost življenja na Zemlji. To niso samo različne vrste, ki naj bi jih bilo na Zemlji več kot 10 milijonov, temveč tudi različnost osebkov vsake izmed njih in pestrost njihovih življenjskih navad.

V Sloveniji po sedaj znanih podatkih živi okoli 25.000 vrst živih organizmov, po predvidevanjih strokovnjakov, pa je številka vsa še enkrat večja. Del bogastvo biodiverzitete Slovenije je predstavljen na razstavi, ki bo na ogled do 1. julija 2021 in je nastala v okviru projekta LIFE NATURAVIVA, katerega glavni namen je ozaveščanje o pomenu biodiverzitete in o tem, kako zelo odvisni smo od nje.

Razstava tudi napoveduje obeležitev dni, posvečenih biodiverziteti, ki so pred nami:

  • 20. maja praznujemo svetovni dan čebel,
  • 21. maja evropski dan Nature 2000,
  • 22. maja mednarodni dan biotske raznovrstnosti in
  • 24. maja evropski dan parkov.
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.