Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Sečnja med Tivolijem in vilo Marija Vera
18. 01. 2019
Sečnja med Tivolijem in vilo Marija Vera

V gozdu med Tivolijem in vilo Marija Vera (ob Podrožniški poti in poti Pod Turnom, v bližini vodohrana Rožnik) so strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, označili drevje za možni posek.

V gozdu med Tivolijem in vilo Marija Vera (ob Podrožniški poti in poti Pod Turnom, v bližini vodohrana Rožnik) je Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, označil drevje za možni posek. Označilo se je drevje, katero je potrebno posekati iz sanitarnih razlogov ter drevje, katero je potrebno odstraniti zaradi pomladitve gozda, oboje v skladu z gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015 – 2024 (Ur. l. RS št.106/15).

Sečnja označenega drevja bo predvidoma potekala v dneh od ponedeljka, 21. januarja, do petka, 15. februarja 2019. Obiskovalce gozda naprošamo, naj se v času sečnje izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna navodila izvajalcev sečnje ter Zavoda za gozdove Slovenije.

Več informacij o predvideni sečnji si lahko ogledate v celotnem obvestilu za javnost, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, OE Ljubljana.
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.