Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Sečnja v okolici hotela Bellevue
02. 11. 2020
Sečnja v okolici hotela Bellevue

V gozdu v okolici bivšega hotela Bellevue (nad dvorano Tivoli) je Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, označil drevje za možni posek. Sečnja označenega drevja bo predvidoma v dneh od ponedeljka, 2. novembra, do ponedeljka, 9. novembra 2020.

Označilo se je drevje, katero je potrebno posekati večinoma iz sanitarnih in negovalnih razlogov, vse v skladu z gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015 – 2024 (Ur. l. RS št.106/15).

Za posek se je označilo 98 dreves, to je 63 m3 lesa. Največ je smrek in robinij.

Drevje se je označilo iz različnih vzrokov. Večinoma gre za tako imenovani sanitarni posek poškodovanega in oslabelega drevja ter za negovalni in pomladitveni posek. Za posek se je označilo tudi drevje, ki z vidika varnosti predstavlja potencialno nevarnost.

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, bosta morala biti sečnja in spravilo lesa opravljena tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.