Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Sodelujemo na mednarodni konferenci o invazivnih tujerodnih vrstah
26. 09. 2019
Sodelujemo na mednarodni konferenci o invazivnih tujerodnih vrstah

Danes sodelujemo na Mednarodni konferenci projekta LIFE Artemis "Zaznavanje in nadzor tujerodnih vrst v gozdovih v spreminjajočem se svetu", ki od 25. do 28. septembra v Ljubljani. Predstavljamo poster z naslovom "Biodiverziteta Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in povezanost s problemi invazivnih tujerodnih vrst".
Konferenca nudi priložnost za srečanje raziskovalcev, odločevalcev in drugih strokovnjakov, ki delujejo na področju zgodnjega zaznavanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste.
Več informacij o konferenci: https://ias-conference.si/

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.