Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst - Ohranjajmo ključne vrste za obnovo ekosistemov
03. 03. 2022
Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst - Ohranjajmo ključne vrste za obnovo ekosistemov

Danes praznujemo Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ( ang. World Wildlife Day). Letošnji poteka pod sloganom: »Ohranjajmo ključne vrste za obnovo ekosistemov«.

Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst obeležujemo 3. marca, saj je bila na ta dan leta 1973 podpisana Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskim vrstami (t.i. CITES konvencija).

Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst je namenjen osveščanju o pomenu pestrosti živih bitij in prednostih, ki nam jih ta pestrost zagotavlja. Pri njihovem ohranjanju se srečujemo s številnimi izzivi med katerimi je ključna izguba habitatov oz. življenjski prostorov zaradi številnih netrajnostnih človekovih aktivnosti.

  • Ljudje v zadnjih petdesetih letih spreminjamo ekosisteme bolj in hitreje kot kadar koli doslej. To se odraža v nepovratni izgubi biotske pestrosti.
  • Izboljšanje stanja ekosistemov je možno le ob znatni spremembi našega delovanja in odnosa do narave.

Mokrišča sodijo med bolj ogrožena življenjska okolja. Od zadnjih 50 letih se je njihova površina v svetovnem merilu zmanjšala za 35 %. Podatki kažejo, da vsaki tretji sladkovodni vrsti in vsaki četrtini mokriščni vrsti grozi izumrtje zaradi uničevanja teh ekosistemov.

Če se boste danes podali na sprehod v naravo, v bližnji gozd ali park, postojte in prisluhnite naravi, ki se prebuja. Vsak od nas lahko prispeva kamenček v mozaik skrbi za naš boljši skupni jutri.

Več informacij:

Spletna stran Živi z Naturo 2000

Spletna stran Ministrstva za okolje in prostor

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.