Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Vabilo na obisk mokrišč
29. 01. 2020
Vabilo na obisk mokrišč

V prihajajočem vikendu bomo obeležili Svetovni dan mokrišč. Mokrišča živijo skozi celo leto, zato vas v nedeljo, 2. 2. 2020, vabimo na voden obisk mokrišč v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Zbrali se bomo ob 10. uri na velikem lesenem podestu ob Koseškem bajerju. Spoznali bomo Koseški bajer, vodno telo umetnega nastanka, ki je danes pomemben tudi za ohranjanje narave v mestu. Sprehodili se bomo do naravnega rezervata Mali Rožnik in naravnega rezervata Mostec. Gre za prehodni barji, ki sta bili zavarovani že leta 1984. Tukajšnja rastišča močvirske in barjanske flore ter prisotnost številnih drugih vrst, tudi redkih in ogroženih, daje tema območjema velik naravovarstveni pomen.

Dogodek bo trajal predvidoma 2 uri. Priporočljiva je primerna terenska obutev.
Za zagotovitev kakovosti vodenega obiska je število prijav omejeno. Te sprejemamo po e-pošti na naslov mateja.nose.marolt@vokasnaga.si ali po telefonu 041-877-899.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.