Domov > Aktualno > Arhiv novic > 10 let Skupnosti naravnih parkov Slovenije
20. 10. 2021
10 let Skupnosti naravnih parkov Slovenije

Pred 10. leti, 20. oktobra 2011, je v Notranjih goricah, na sedežu Krajinskega parka Ljubljansko barje, potekalo ustanovno srečanje vseh zaposlenih znotraj uprav takratnih naravnih parkov.

Letošnje leto je leto velikih obletnic s področja ohranjanja narave v Sloveniji, predvsem tistih, ki se dotikajo zavarovanih območij. Zavidljiv uvod v letošnje posebno leto je napovedala že lanskoletna 100. obletnica Spomenice - prvega celovitega naravovarstvenega programa na tleh Slovenije, ki je nastala v okviru Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov.

Posebna obeležja praznujejo posamezni parki, Triglavski narodni park, Kozjanski park, Regijski park Škocjanske jame, Krajinski park Sečoveljske soline in Krajinski park Radensko polje.

Kot češnja na vrhu torte ali pika na i, pa letošnje leto zaključuje tudi 10. obletnica Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Pred 10. leti, 20. oktobra 2011, je v Notranjih goricah, na sedežu Krajinskega parka Ljubljansko barje, potekalo ustanovno srečanje vseh zaposlenih znotraj uprav takratnih naravnih parkov. 11 predstavnikov upravljavcev takratnih zavarovanih območij narave je takrat podpisalo Dogovor o ustanovitvi Skupnosti naravnih parkov Slovenije (SNP). Danes Skupnost združuje 15 zavarovanih območij. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib se je Skupnosti pridružil leta 2018.

Od 2011 dalje vsako leto eden od naravnih parkov predseduje Skupnosti. Naloge pa Skupnost izvaja na podlagi programa, ki ga pripravijo in sprejmejo vse članice SNP na začetku prevzema mandata predsedujočega parka. V letu 2021 je Skupnost vodil Kozjanski park.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.