Domov > Aktualno > Arhiv novic > 14. akcija varstva dvoživk na Večni poti
02. 11. 2021
14. akcija varstva dvoživk na Večni poti

Akcija varstva dvoživk na Večni poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je letos potekala že 14. leto. Namen akcije je zmanjšati vpliv prometa na populacije dvoživk.

V času akcije so člani Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica preko cestišča prenesli 2.575 dvoživk. 148 osebkov dvoživk je bilo opaženih povoženih na cestišču.
Tudi letos je bila največkrat opažena navadna krastača (Bufo bufo). Posebnost letošnje akcije je opažanje kar šestih primerkov zelenih reg (Hyla arborea), enega navadnega pupka (Lissotriton vulgaris) in enega velikega pupka (Triturus carnifex). Vse navedene vrste so kot ranljive uvrščene na Rdeči seznam dvoživk, prav tako z uredbo ne varujemo le vrst kot takih, temveč varujemo tudi njihov življenjski prostor.
Veliki pupek je tudi kvalifikacijska vrsta v 24-ih slovenskih Natura 2000 območjih, nam najbližje območje je Ljubljansko barje.
Iskrena hvala vsem, ki ste pozorni na te čudovite in za vse nas pomembne prebivalce krajinskega parka, in hvala, ker s svojo prilagojeno vožnjo prispevate k ugodnemu stanju njihovih populacij.
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.