Domov > Aktualno > Arhiv novic > 20. maj - Svetovni dan čebel
20. 05. 2023
20. maj - Svetovni dan čebel

Danes je svetovni dan čebel. Ob tem nas večina nas najprej pomisli na t.i. medonosno čebelo oziroma kranjsko sivko. A čebela ni ena sama.

Doslej je bilo v Sloveniji najdenih kar 575 vrst čebel, od tega 35 vrst čmrljev, ostale pa so čebele samotarke. Poleg čebel in čmrljev so pomembni opraševalci še muhe in metulji, v manjši meri pa tudi druge žuželke, npr. hrošči in ose.

Opraševalce ogrožajo spremembe v okolju, ki smo jih povzročili ljudje: pomanjkanje hrane, podnebne spremembe, pomanjkanje mest za gnezdenje, pesticidi in bolezni.

Pestrost opraševalcev je nujna za zanesljivo opraševanje v kmetijstvu, prehransko varnost in ohranjanje biotske pestrosti. Ponekod po svetu že soočajo s t.i. krizo opraševanja in s tem povezano prehransko varnostjo, saj je 80 % kmetijskih rastlin odvisnih od opraševanja žuželk oz. 1/3 svetovne hrane.

Mestna občina Ljubljana od leta 2020 izvaja akcijo »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«. Osrednji cilj te akcije je nekatere javne zelene površine v mestu upravljati na način, da bodo te površine predstavljale ugodno življenjsko okolje za opraševalce. Akciji se pridružujemo tudi v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Pozna košnja ni nov pristop, saj so ga poznale že generacije pred nami. Dandanes je drugačen predvsem namen izvajanja pozne košnje. Če je bila slednja nekoč bolj pozna zaradi manj gnojenja in ročne košnje ter slabše založenosti tal s hranili, zaradi česar so rastline počasneje rastle in značilno mokrih pomladi, je danes glavni razlog takšnega pristopa h košnji prav želja, da rastlinam ponudimo čas, da zrastejo, zacvetijo, semenijo in odvržejo seme.

Več informacij:

Akcija MOL "Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle"

Spletna stran čmrljica - o divjih opraševalcih

Predstavitev rezultatov monitoringa divjih čebel, ki ga je izvajal Nacionalni inštitut za biologijo

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.