Domov > Aktualno > Arhiv novic > 21. maj - Dan Nature 2000
21. 05. 2020
21. maj - Dan Nature 2000

Danes obeležujemo Dan Nature 2000. Natura 2000 je omrežje posebnih varstvenih območij, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti.

V Sloveniji je opredeljenih 355 območij, od tega 324 določenih na podlagi Direktive o habitatih in 31 na podlagi Direktive o pticah. V Sloveniji je opredeljenih 355 območij Natura 2000, s pomočjo katerih varujemo 233 redkih in ogroženih živalskih in 23 rastlinskih vrst. Varujemo tudi številne habitatne tipe oz. naravna okolja. Na ravni Evrope direktive varujejo več kot 1.000 redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 200 habitatnih tipov.

V našem parku sicer nimamo opredeljenega območja Natura 2000 imamo pa številne Natura 2000 vrste, npr. hrošča puščavnika in močvirskega krešiča, kačjega pastirja velikega studenčarja, metulja črtastega medvedka, raka navadnega koščaka.

Mreža območij Natura 2000 je ključni element zelene infrastrukture v Evropi, naravni kapital naše in vseh prihodnjih generacij. Mreža območij pokriva dobrih 37% površine Slovenije, kar je največ v Evropski uniji.

  • Več informacij na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: Natura 2000
  • Sodelavci Ministrstva za okolje in prostor so v sodelovanju z različnimi strokovnjaki pripravili izbor lepih mislih o naravi v videu Narava nas navdihuje.JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.