Domov > Aktualno > Arhiv novic > 24. maj - Evropski dan parkov
24. 05. 2019
24. maj - Evropski dan parkov

24. maja že od leta 1999, na pobudo organizacije EUROPARC, obeležujemo Evropski dan parkov.

Prizadevanja za varovanje tistih območij, kjer so strnjena največja bogastva in lepote narave, imajo pri nas že dolgo zgodovino. Od prvih pobud iz začetka 20. stoletja se je ideja in potreba za njihovo ohranjanje razvijala vse do zadnjih desetletij, ko je postala ena od poti oblikovanja trajnostnega razvoja družbe.
Zaradi velike biotske pestrosti in geografskega položaja so slovenski parki oz. zavarovana območja že zdaj turistično izjemno zanimiva, nedvomno pa bodo postala pravi magnet.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je bil ustanovljen z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost že leta 1984. Leta 2015 je bil pripravljen nov Odlok o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga je sprejela Mestna občina Ljubljana. Krajinski park je bil ustanovljen s ciljem, da se ohrani številne naravne vrednote, velika biotska raznovrstnost, krajinska pestrost in naravni procesi na tem območju.

S praznovanjem Evropskega dneva parkov želimo proslaviti zavarovana območja po vsej Evropi in približati naravo ljudem ter opozoriti na pomen ohranjanja in trajnostnega upravljanja teh območij.

Več informacij:
http://parktivolirozniksisenskihrib.si/
https://www.naravniparkislovenije.si/

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.