Domov > Aktualno > Arhiv novic > 31. oktober, Svetovni dan mest
31. 10. 2019
31. oktober, Svetovni dan mest

Generalna skupščina Združenih narodov je 31. oktober določila za Svetovni dan mest.

Dan naj bi prebudil zanimanje mednarodne skupnosti za posledice urbanizacije na globalni ravni, spodbudil sodelovanje med državami pri reševanju izzivov, ki jih prinaša urbanizacija ter s tem prispeval k trajnostnemu urbanemu razvoju po vsem svetu.

Slogan Svetovnega dneva mest je »Boljše mesto, boljše življenje«, vsako leto pa Združeni narodi izberejo še temo, ki je letos dobila naslov »Spreminjanje sveta: inovacije in boljše življenje prihodnjih generacij«. Razpravljali bi o tem, kako lahko urbanizacija in trajnostni razvoj obstajata hkrati. Cilj je spodbujati interes mednarodne skupnosti za izvajanje Nove urbane agende na svetovni ravni in okrepiti sodelovanje med državami pri iskanju priložnosti in reševanju izzivov urbanizacije v mestih.

Glavni cilji Svetovnega dneva mest leta 2019 se nanašajo predvsem na uporabo digitalne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja v mestih in iskanju priložnosti za ustvarjanje obnovljive energije v mestih.

V JAVNEM PODJETJU VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., ki skrbi za nemoteno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, odvoz, obdelavo in odlaganje odpadkov, urejenost javnih površin in upravlja s Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, želimo ob tem dnevu spomniti na poziv k ukrepom za »Zelena, bolj zdrava mesta, v katerih se počutimo bolje«, ki jih je Organizacija za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO) s partnerji objavila pred enim letom na prvem Svetovnem forumu za urbano gozdarstvo. Z njimi opozarja na zelo pomembno vlogo dreves in gozdov ter drugih zelenih površin v mestih in njihovi neposredni okolici, zaradi česar je življenje v mestih prijetnejše.

Med drugim blažijo posledice podnebnih sprememb, uravnavajo odtok padavinskih voda in zadržujejo vodo, ohranjajo biodiverziteto, zmanjšujejo onesnaženost zraka in spodbujajo zeleno gospodarstvo, so lahko del naravne in kulturne dediščine. Krepijo tudi povezanost skupnosti in nudijo priložnosti za okoljsko vzgojo ter ne nazadnje pomembno prispevajo k duhu kraja. Svetovni forum za urbano gozdarstvo je pozval, da bi urbani in primestni gozdovi postali prepoznani kot ključna infrastruktura mest, zato mora biti tudi ta načrtovana in oblikovana ter vzdrževana.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je primer dobre prakse. Na 459 hektarjih mozaičnega prepleta gozda, parkovnih in kmetijskih površin ter vodnih teles je urejen kakovosten prostor za sprostitev in rekreacijo. Ob tem opravlja tudi številne ekosistemske naloge in prispeva h kakovosti življenja v Ljubljani.

Ljubljana tako postaja del programa »Tree Cities of the World«, ki ga koordinirata Fundacija Arbor Day in FAO. Gre za prizadevanja mednarodne skupnosti za priznanje krajem in mestom po vsem svetu, ki so predana skrbi za njihova urbana drevesa in gozd.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.