Domov > Aktualno > Arhiv novic > 7. oktober - Dan varstva Dinaridov
07. 10. 2020
7. oktober - Dan varstva Dinaridov

Danes praznujemo Dan varstva Dinaridov, ki letos poteka pod sloganom #DinaridiPovezujejo oz. #DinaridesConnect.

S praznovanjem Dneva varstva Dinaridov opozarjamo na pomen naravne in kulturne dediščine držav Dinarskega loka, na preplet naravnega bogastva in kulturnih ter zgodovinskih vrednot tega posebnega območja v Evropi. Dan varstva Dinaridov je bil določen na Generalni skupščini parkov Dinaridov, ki je maja 2019 potekala v naravnem parku Blidinje (Bosna in Hercegovina).

Zaradi pandemije Covid-19 bo letošnje praznovanje potekalo le virtualno. Pandemija je prizadela številne vidike delovanja zavarovanih območij v regiji in širše, zato želimo ob Dnevu varstva Dinaridov opozoriti prav na to – na posledice pandemije za naravo, na potrebo po krepitvi in poglobitvi sodelovanja kot enega od odgovorov na pandemijo. Zato je slogan letošnjega praznovanja #DinaridiPovezujejo oz. #DinaridesConnect.

Pandemija Covid-19 je v zadnjih devetih mesecih močno zaznamovala življenja in zdravje ljudi tudi v državah Dinarskega loka ter prinesla gospodarske in socialne izzive, ki lahko dolgoročno vplivajo na številne vidike družbe. Pretirana in pogosto nenadzorovana raba narave po vsem svetu - krčenje gozdov, izkoriščanje številnih vrst organizmov, netrajnostno kmetijstvo v mnogih delih sveta in nekatere druge človekove dejavnosti so vplivala na ustvarjanje pogojev za prenos te bolezni z živali na človeka.

Pandemija Covid-19 bi zato lahko znatno upočasnila več desetletna prizadevanja za vzpostavitev trajnostnega in učinkovitega sistema varstva narave in upravljanja številnih zavarovanih območjih. Zavarovana območja narave obsegajo več kot 10 % ozemlja držav Dinarskega loka. Ta območja predstavljajo središča biotske raznovrstnosti na evropski ravni s številnimi endemičnimi in reliktnimi vrstami in postajajo vse pomembnejša tudi za gospodarski in turistični razvoj v teh državah.

Reševanje okolijskih vprašanj in upravljanje zavarovanih območij med in po pandemiji, bo imel velike posledice za naravo in naš odnos do nje v prihodnosti. Lahko pa so to tudi priložnosti za izgradnjo bolj pozitivne prihodnosti.

Danes ob 7. oktobru - Dnevu varstva Dinaridov vabimo vse, ki se ukvarjajo z varstvom narave in upravljanjem zavarovanih območij v Dinarskem loku, vlade in vladne agencije, člane mreže Parki Dinaridov, akademsko javnost in nevladni sektor, da stopimo skupaj k ublažitvi učinkov pandemije in tako ustvarimo pozitivne priložnosti za post pandemične čase.

Kot še posebej pomemben je prepoznan cilj izboljšanja načinov regionalnega sodelovanja in izmenjave dobrih praks, ki bi lahko bile ključne za prilagoditve operativnega upravljanja zavarovanih območij.

Kljub oteženemu sodelovanju zaradi pandemije Covid-19 je pomembno vsako prizadevanje za varstvo ogroženih vrst, raziskovanje ekosistemov, izobraževanje mladih, gradnjo novih kapacitet varstva narave, promocija naravne in kulturne dediščine ter vzpostavitev novih načinov regionalnega sodelovanja za dobro vseh nas, pa tudi naravne in kulturne dediščine Dinaridov.


Dinaridi (tudi Dinarski lok) predstavljajo eno največjih gorskih verig v Evropi, ki povezuje osem držav jugovzhodne Evrope: Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Hrvaško, Kosovo, Makedonijo, Slovenijo in Srbijo.
Ime Dinaridi izhaja iz imena gore Dinara, ki leži na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Dinaridi se raztezajo v severozahod-jugovzhod, približno 650 km vzdolž jadranske obale. Najvišje gorsko območje Dinaridov je Prokletije z vrhom Majo Jezerce (2,694 m).

Mrežo Parki Dinaridov sestavlja več kot 90 zavarovanih območij iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Slovenije in Srbije. Mreža zavarovanih območij Parki Dinaridov, je bila ustanovljena leta 2014 na pobudo in s pomočjo Svetovnega sklada za naravo (WWF). Cilji mreže so s sodelovanjem krepiti skupne interese varstva narave in trajnostnega razvoja, izboljšati sodelovanje med zavarovanimi območji ter prenašati dobre prakse upravljanja zavarovanih območij.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.