Domov > Aktualno > Arhiv novic > Celovita ureditev območja ob kapelici Lurške Matere božje
29. 11. 2021
Celovita ureditev območja ob kapelici Lurške Matere božje
Danes so se z otvoritvijo in predajo v uporabo zaključila dela pri kapelici Lurške Matere božje na vznožju Rožnika, ki stoji ob Kikljevi ulici pri Gostilni Čad.

Gre za še en primer dobre prakse, kjer so bili v proces celovite ureditve od samega začetka vključeni vsi soglasodajalci – od lastnika gozda do strokovnih institucij, Mestne občine Ljubljana in upravljalca zavarovanega območja.

Pot mimo kapelice je zelo priljubljena pri uporabnikih parka. Upravljalec parka JP VOKA SNAGA - Služba krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je v letu 2020 na tej točki zabeležil skoraj 90.000 prehodov obiskovalcev oziroma v povprečju 250 dnevno.

Kot mnogokje v krajinskem parku se tudi na tem območju prepletata naravna in kulturna dediščina. Kip Lurške Matere božje je bil v kapelico leta 1885 prenesen iz frančiškanskega samostana. Območje gozda in potoka pri obnovljenem stopnišču je tudi življenjski prostor raka koščaka in hrošča močvirskega krešiča, zato so bila dela izvedena s skrbjo za varstvo teh dveh redkih in ogroženih vrst.

V sklopu izvedenih del je družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), skrbnica tega gozdnega zemljišča, obnovila stopnišče, ki vodi od kapelice v smeri Ceste na Rožnik. Uredili so odvodnjavanje, izvedli sanitarno sečnjo, obnovo gozda ter odstranili zarast na gozdni poti vzporedno s Kikljevo ulico. Ta bo pešcem omogočala umik s pločnika vzporedno v gozd. V skrbi za hrošča močvirskega krešiča in raka koščaka, je potok, ki teče na območju ureditve, ostal zasenčen z drevesno in grmovno zarastjo. Pri kapelici so bile zamenjane dotrajane klopi, ki sta jih prispevala Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana in Lutkovno gledališče Ljubljana.

Dela so potekala s soglasji in mnenji vseh pristojnih institucij, torej Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave ter soglasjem zasebnega lastnika sosednjega zemljišča. Pozitivno mnenje je izdala Direkcija RS za vode. Vsi so že od samega začetka aktivno sodelovali pri projektu obnove.

Predstavniki sodelujočih institucij so se danes srečali na terenu, ko je bilo obnovljeno stopnišče s »portalom« pred kapelico uradno predano namenu.

Celovita ureditev območja pri kapelici Lurške Matere božje je še en primer dobre prakse sodelovanja različnih strok, lastnikov zemljišč in upravljavca parka. Plod takšnega sodelovanja je tudi leta 2019 obnovljen drevored med Gostilno Čad in vilo Marija Vera ter urejena pešpot, ki na Rožnik vodi mimo Gozdarskega inštituta Slovenije, kjer je prav tako sodeloval SiDG s projektantom in nadzornikom.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.