Domov > Aktualno > Arhiv novic > COP 15 Montreal - Zasedanje pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biotski raznovrstnosti
09. 12. 2022
COP 15 Montreal - Zasedanje pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biotski raznovrstnosti

V obdobju 7.-19.12.2022 v kanadskem Montrealu poteka zasedanje pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biotski raznovrstnosti, COP 15 (Montreal, Kanada).

Konferenca se osredotoča na varstvo narave in ustavitev izgube biotske raznovrstnosti po vsem svetu. Osrednja točka zasedanja so pogajanja in predvidena potrditev Svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost po letu 2020 (Post 2020 Global Biodiversity Framework).
Trenutna prizadevanja niso dovolj. Dvaindvajset akcijsko usmerjenih ciljev dogovora naj bi prispevalo k uresničitvi vizije "Živeti v sožitju z naravo" ter štirih dolgoročnih ciljev do leta 2050: varstva biotske raznovrstnosti, obnove ekosistemov in njihova trajnostne rabe ter delitve koristi od rabe genskih virov.
Med predlaganimi cilji je tudi zavarovanje 30 % kopnega in morij. Trenutno je zavarovanih 17 % svetovnega kopna in 10 % morskih območij, med prednostnimi območji, kjer je biotska pestrost še velika je izpostavljeno tudi Sredozemsko morje.
Predlagani okvir poziva k zmanjševanju vnosa oz. naselitve invazivnih tujerodnih vrst, prepolovitvi uporabe pesticidov in odpravi odlaganja plastičnih odpadkov. Temu naj bi sledila tudi ustrezna finančna sredstva namenjena varstvu biotske raznovrstnosti – do leta 2030 naj bi za to namenili 200 milijard dolarjev oz. 1 % bruto domačega proizvoda. K temu se je zavezala tudi Evropska komisija, ki naj bi podvojila sredstva za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Konvencija ZN o biološki raznovrstnosti je bila podpisana junija 1992 v Riu de Janeiru. Konvencija ima tri cilje: ohranitev biološke raznovrstnosti (tj. pestrosti živih bitij na Zemlji), trajnostno rabo sestavin biološke raznovrstnosti ter pravično in nepristransko delitev koristi, nastalih pri izkoriščanju genskih virov.

Ko govorimo o biotski raznovrstnosti, ki je tudi osrednja tema trenutno potekajočega 15. zasedanja pogodbenic Konvencije Združenih narodov, imamo običajno v mislih biotsko in genetsko pestrost vseh živih bitij in življenjskih prostorov na planetu .
Ti življenjski prostori nam zagotavljajo številne dobrine, ki jih nujno potrebujemo za življenje. Med takšnimi so voda, hrana, svež zrak in zdravila. Širše vse tovrstne usluge narave imenujemo tudi ekosistemske storitve in slednje so odvisne tudi od odnosov med različnimi vrstami organizmov.
Po podatkih in napovedih Medvladne platforme za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve, IPBES, na svetu trenutno živi približno 8 milijonov različnih vrst organizmov, od katerih kar enemu milijonu grozi izumrtje do leta 2030. Trenutno vsakih 10 minut izumre ena vrsta Po izsledkih nedavnih znanstvenih raziskav smo sredi šestega množičnega izumiranja vrst v zgodovini Zemlje.
Zgolj v Nemčiji je število krilatih žuželk v obdobju 2008-2017 upadlo kar za 75 %. V globalnem smislu je populacija vrst sesalcev upadla za 82 %. Stanje je še slabše pri sladkovodnih rastlinah in živalih, kjer raziskovalci beležijo 83 % upad populacij v zadnjih 50 letih. Na območju Srednje in Južne Amerike ta upad znaša težko predstavljivih 94 %. In kar dodatno skrbi so ugotovitve raziskovalcev, da se hitrost stopnje izgubljanja biotske pestrosti še pospešuje.
Izsledki znanstvenih raziskav potrjujejo, da je glavni dejavnik upadanja biotske pestrosti prav človek. Hitrost sprememb je zaradi vpliva ljudi kar 100-krat hitrejša, kot bi bila sicer. Kot navaja Elizabeth Maruma Mrema, izvršna sekretarka Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti, smo za kar 97 % vsega upada biotske pestrosti odgovorni ljudje.
Ko izumre ena vrsta, se ravnovesje v naravi ne poruši takoj, a spremembe se pričnejo dogajati takoj. Več vrst kot izumre na nekem območju, bolj dovzetno je to območje za kolaps. Pri ekosistemih poznamo t.i. mejne točke, od katerih dalje se stanje praktično ne more več povrniti v prvotno stanje. In kar je posebno zaskrbljujoče, je, da navzven ne vemo, v katerem trenutku smo dosegli to točko, ki vodi k propadu celotnega ekosistema.
Ohranjanje narave je v našem lastnem interesu.
Brez takojšnjih izjemnih naporov v smeri zaustavitve upadanja biotske pestrosti bomo z nepredstavljivo hitrostjo izgubili temelje, ki nam jih trenutno nudi narava in omogoča življenje nas, ljudi. Približno 50 % globalne ekonomije je trenutno neposredno odvisnih od narave, kar je še dodaten razlog za ukrepanje.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.