Domov > Aktualno > Arhiv novic > Dan Nature 2000 - 21. maj
21. 05. 2022
Dan Nature 2000 - 21. maj

Danes obeležujemo evropski dan Nature 2000. Natura 2000 je omrežje posebnih varstvenih območij, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti.

V Sloveniji je opredeljenih 355 območij, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države. Na ravni Evrope unije s t.i. Habitatno in Ptičjo direktivo varujemo več kot 1.000 redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 200 habitatnih tipov.

21. maja 1992 sta bila sprejeta Direktiva EU o habitatih, ki je eden od dveh temeljnih zakonodajnih aktov Nature 2000, in program LIFE, ki je gonilo delovanja Nature 2000 v državah članicah EU. Zato na pobudo Španskega ornitološkega društva od leta 2013 praznujemo Dan Nature 2000.

K ohranjanju in izboljšanju stanja vrst in življenjskih okolij prispevajo tudi številni projekti, ki so sofinancirani s strani EU, Evropskega gospodarskega prostora in nacionalnih sredstev. Od leta 2004 je bilo v Sloveniji izvedenih več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Med projekti izstopajo predvsem projekti programa LIFE, Evropskega sklada za regionalni razvoj in evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg.

Mreža območij Natura 2000 je ključni element zelene infrastrukture v Evropi, naravni kapital naše in vseh prihodnjih generacij.

Več informacij:

- O Naturi 2000 v Sloveniji

- O projektih za upravljanje območij Natura 2000

- 30 let programa LIFE v Sloveniji

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.