Domov > Aktualno > Arhiv novic > Dan varstva Dinaridov
07. 10. 2019
Dan varstva Dinaridov

Danes obeležujemo Dan varstva Dinaridov. Praznik je razglasila Generalna skupščina mreže parkov Dinaridov na letošnjem srečanju konec maja v Naravnem parku Blidinje (Bosna in Hercegovina).

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib se je mreži parkov Dinaridov priključil leta 2018, na rednem letnem srečanju v Budvi. Dan varstva Dinaridov poudarja pomen naravne in kulturne dediščine držav Dinarskega loka ter preplet naravnega bogastva ter kulturnih in zgodovinskih vrednot tega dela Evrope.

Dinaridi (Dinarski lok) predstavljajo eno največjih gorskih verig v Evropi, ki povezuje osem držav jugovzhodne Evrope: Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Hrvaško, Kosovo, Makedonijo, Slovenijo in Srbijo. Ime Dinaridi izhaja iz imena gore Dinara, ki leži na meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino in sega v osrednji del gorskega območja. Dinaridi se razprostirajo v smeri severozahod-jugovzhod, približno 650 km vzdolž jadranske obale. Najvišje gorsko območje Dinaridov so Prokletije z vrhom Maje Jezerce (2694 m).

Območje Dinaridov gradijo apnenci, značilno je delovanje vode, zato območje odlikujejo številne soteske, kanjoni in jame. Edinstven relief v kombinaciji z vplivi podnebja se kažejo tudi v veliki biotski pestrosti območja s številnimi endemičnimi in reliktnimi vrstami. Območje je zato prepoznano kot »vroča točka« biotske raznovrstnosti na evropski ravni in v svetu.

Območje Dinaridov je človek že zgodaj v zgodovini prepoznal kot primeren kraj za življenje. Tu najemo številne ostanki prejšnjih civilizacij, o čemer pričajo številna arheološka najdišča. Človek je to območje poselil že v bronasti dobi in poselitve nadaljeval v času stare Grčije, rimskega cesarstva, Bizanca, Beneške republike, do Otomanskega cesarstva in Avstro-Ogrske. Spreminjanje kulture skozi stoletja je doprineslo k bogastvu kulture in zgodovinska dediščine, ki je še danes ena glavnih značilnosti tega območja.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.