Domov > Aktualno > Arhiv novic > Dan varstva Dinaridov 2022
07. 10. 2022
Dan varstva Dinaridov 2022

Danes obeležujemo Dan varstva Dinaridov. Praznik je razglasila Generalna skupščina mreže parkov Dinaridov leta 2019. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib se je mreži priključil leta 2018.

Dan varstva Dinaridov poudarja pomen naravne in kulturne dediščine držav Dinarskega loka ter preplet naravnega bogastva ter kulturnih in zgodovinskih vrednot tega dela Evrope.

Letošnji dan varstva Dinaridov naslavlja pomen izvajanja Evropskega zelenega dogovora oziroma Zelene agende za Zahodni Balkan za prihodnost zavarovanih območij Dinarskega loka. Zelena agenda in z njo povezani mehanizmi financiranja ponujajo velike možnosti za dvig prepoznavnosti zavarovanih območij in za doseganje učinkovitejšega upravljanja le teh.

Ključna območja za varstvo biotske raznovrstnosti imajo pogosto čezmejni pomen, zato je nujno čezmejno usklajevanje in sodelovanje. Regionalno sodelovanje ključni dejavnik za doseganje boljše sinergije in kakovostnega upravljanja omrežij zavarovanih območij in drugih ekoloških omrežij.

Zavarovana območja Dinarskega loka, ki trenutno predstavljajo več kot 10 % ozemlja te regije, lahko pomembno prispevajo k Evropskemu zelenemu dogovoru kot novi strategiji Evropske unije, ki ima za cilj sodobno, podnebno nevtralno in konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito uporablja vire.

Zato mreža Parki Dinaridov kot regionalna organizacija pozivajo k izboljšanju sodelovanja in vzpostavitvi regionalnih mehanizmov za koordinacijo skupnih aktivnosti, ki bodo prispevale k učinkovitemu izvajanju Zelene agende z glavnim ciljem – izboljšanje zavarovanih območij.

Dinaridi (Dinarski lok) predstavljajo eno največjih gorskih verig v Evropi, ki povezuje osem držav jugovzhodne Evrope: Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Hrvaško, Kosovo, Makedonijo, Slovenijo in Srbijo.

Mrežo parkov Dinaridov sestavlja 110 zavarovanih območij iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova*, Makedonije, Slovenije in Srbije. Člani Parkov Dinaridov so tudi fizične osebe, ljubitelji narave in prijatelji mreže od njene ustanovitve. »Parki Dinaridov – mreža zavarovanih območij Dinaridov« je bila ustanovljena v Podgorici konec leta 2014, sedež mreže pa je v Podgorici, na podlagi sporazuma 8 držav Dinarskega loka – Big Win II.

*Ta oznaka ne posega v stališča o statusu in je v skladu z RVSZN 1244/99 in mnenjem IJC o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.