Domov > Aktualno > Arhiv novic > Danes je dan Nature 2000
21. 05. 2021
Danes je dan Nature 2000

21. maja, v vseh državah članicah Evropske unije obeležujemo dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu - omrežja Natura 2000.

Natura 2000 je naravovarstveno omrežje Evropske unije (EU) in največje svetovno varstveno omrežje, s katero ohranjamo živalske in rastlinske vrste, življenjska okolja (habitatne tipe) ter območja, ki so pomembni za varstvo narave na slovenski, evropski in svetovni ravni. Natura 2000 je družbena zaveza, da bomo in kako bomo varovali naravo.

Na ravni EU z omrežjem Nature 2000 varujemo 194 vrst ptic in okrog 900 vrst iz taksonomskih skupin rastlin, gliv in živali. Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v EU: z Naturo 2000 varujemo kar 119 vrst ptic, 27 vrst rib, 27 vrst žuželk, 10 vrst netopirjev, 5 vrst drugih sesalcev, 6 vrst dvoživk, 5 vrst mehkužcev, 2 vrsti rakov, 2 vrsti plazilcev in 2 vrsti piškurjev. To je več kot desetina vseh vrst v EU.

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib živi več kot 50 vrst, ki se uvrščajo med Natura 2000 kvalifikacijske vrste, med njimi so črna žolna, srednji detelj in pivka, netopir mali podkovnjak, ter hrošča rogač in puščavnik. Imamo tudi 3 Natura 2000 kvalifikacijske habitatne tipe.

Vabimo vas, da si ogledate pogovor z ustvarjalci naravoslovnega dokumentarnega filma Divja Slovenija, ki bo prikazal izjemno pestrost živega sveta, ki ga v Sloveniji varujemo tudi z omrežjem Natura 2000.

Premiera dokumentarnega filma je načrtovana v septembru letošnjega leta.

- Pogovor z ustvarjalci dokumentarnega filma Divja Slovenija

- Napovednik naravoslovnega dokumentarnega filma Divja Slovenija

Več informacij o nastajanju dokumentarnega filma Divja Slovenija

Več informacij o Naturi 2000 najdete na spletni strani Živi z Naturo 2000

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.