Domov > Aktualno > Arhiv novic > Danes je Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
03. 03. 2021
Danes je Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Danes praznujemo Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day). Letošnji svetovni dan poteka pod sloganom: »Gozdovi in preživetje: ohranjanje ljudi in planeta«.

V Sloveniji gozdovi pokrivajo približno 60 odstotkov celotnega površja. Slovenija se v Evropski uniji uvršča na tretje mesto po gozdnatosti za Švedsko in Finsko (EUROSTAT, 2019).

Gozd je kompleksen ekosistem, življenjsko okolje številnih rastlinskih in živalskih vrst ter gliv in drugih organizmov. Sprehod v gozdu v teh dneh nam vzbudi vse čute – vabijo pogledi na gozdne cvetlice, prisluhnemo lahko ptičjemu petju, če odgrnemo plast listja lahko opazujemo pester svet gozdnih tal.

Gozdovi Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib predstavljajo pomemben del »zelenih pljuč« Ljubljane in so ostanek nekdaj sklenjenega gozdnega ekosistema v Ljubljanski kotlini.

Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst nas poziva k ohranjanju celovitosti življenja na zemlji, vse vrste prosto živečih živali in rastlin, ki so del biotske raznovrstnosti in hkrati ključnega pomena za preživetje ljudi.

Več informacij na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.