Domov > Aktualno > Arhiv novic > Dediščina Gustava Tönniesa
30. 07. 2019
Dediščina Gustava Tönniesa

Gustav Tönnies in njegovi potomci so med letoma 1845 in 1919 soustvarjali industrijsko revolucijo na Slovenskem.

Gustav Johan Ludvik Tönnies, stavbni podjetnik in tovarnar, je bil rojen 16. 1. 1814 v Stralsundu na območju današnje Nemčije, švedskemu priseljenemu ladijskemu tesarju, umrl je 12. 11. 1886 v Ljubljani.
Sodeloval je pri gradnji Kolizeja, Tobačne tovarne (1872-1873), razširil je ljubljansko predilnico, zgradil pivovarno bratov Kozler (1866; današnja Pivovarna Union) obnovil Cukrarno (1858), družina Tönnies je zgradila tudi Mladiko, Sodno palačo, Operno gledališče, Bambergovo palačo,...
V Kosezah je imel svojo napredno opekarno, njemu v čast in spomin vse od leta 2017 po delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib poteka tudi Park Gustava Tönniesa. Veste kje se nahaja ta park?

- Leta 1845 je Tönnies z odliko uredil ostrešje ljubljanskega Kolizeja, zato mu je takratni ljubljanski župan Janez Nepomuk Hradecky ponudil službo mestnega tesarskega mojstra.
Po uspešnem zagovoru tesarskega izpita je Tönnies ponujeno delo tudi sprejel in že leta 1847 ustanovil svoje tesarsko podjetje.

- Z Amalijo Malovrh se je poročil leta 1849, skupaj se jima je rodilo 9 otrok, 5 sinov in 4 hčere.

- Leta 1871 je z nekdanjim ravnateljem železarne na Dvoru, ustanovil železolivarno in strojno tovarno ob Dunajski cesti v Ljubljani. Leta 1880 je ravnatelj Dobner izstopil, Tönnies je sam prevzel vodenje podjetja.

- Tönnies je bil lastnik kamnolomov v Nabrežini, Momjanu in Repentabru.

- Imel je opekarno v Kosezah, ki je leta 1883 opremil s krožno pečjo, prvo tovrstno na območju celotne Kranjske.

- Ob praznovanju 600 letnice vladanja Kranjski, ki je potekala istega leta v Ljubljani, je Tönniesa odlikoval sam habsburški cesar Franc Jožef.

- Vodne turbine in lesnoobdelovalni stroji predstavljajo vrhunec Tönniesove strojniške proizvodnje. Za hidroelektrarno Završnica so v podjetju izdelali dve veliki Peltonovi turbini (1914). Že nekaj mesecev kasneje, 25. 2. 1915 je iz te prve javne deželne elektrarne stekel tok v električno omrežje.

- Tönniesova livarna in strojna tovarna je bila zibelka strojniške teorije in prakse na naših tleh, mnoge mlade ljudi je trajno zapisala strojniški stroki. Po prvi svetovni vojni je sledila združitev z ljubljansko livarno Samassa in tovarno Žabkar v blagovno znamko STIL (Strojne tovarne in livarne, d. d.), predhodnico socialističnega strojnega giganta Litostroj.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.