Domov > Aktualno > Arhiv novic > Drevo leta 2019
08. 11. 2019
Drevo leta 2019

Vabimo vas, da sodelujete v glasovanju za Drevo leta 2019

Drevesa v mestu so izjemnega pomena - dobro vplivajo na psihofizično počutje ljudi v mestu ter pomembno prispevajo k zdravju, lepoti in funkcionalnosti mestnega okolja. S tem, ko drevje vpliva na temperaturo in vlažnost zraka v mestu, zadržuje prašne delce, hrup, veter in padavinske vode, proizvaja kisik, zadržuje sončno sevanje in čisti zrak, pomembno prispeva h kakovosti bivalnega okolja ljudi, živali in rastlin v mestu.

Ljubljana z organizirano službo, ki skrbi za mestno drevje, njihovim sistematičnim spremljanjem in vzpostavljenimi pravili za ravnanje z drevjem in njihovo neposredno okolico, postaja del pobude Tree Cities of the World. S tem pomembno prispeva k mednarodnim prizadevanjem za priznanje krajev in mest, ki se zavzemajo za to, da se predvsem gozdovi in drevesa v urbanih okoljih pravilno negujejo, da se z njimi trajnostno upravlja, in da to tudi primerno proslavijo.

V ta namen smo razglasili 28. november 2019 za dan, ko bomo obeleževali prizadevanja občanov in sodelavcev, ki skrbijo za drevesa v mestu. Ob tej priložnosti bomo prav tako razglasili Drevo leta, ki bo simbolično ozaveščalo o vlogi dreves v mestih in pomenu skrbi zanje.

Skupina sodelavk in sodelavcev MOL je za letošnji izbor pripravila šest dreves, vsako s svojo edinstveno zgodbo. Enemu izmed njih lahko oddate svoj glas in tisto z največ zbranimi glasovi bo do prihodnjega praznika zagovornik vseh ostalih.

Pri izboru Drevesa leta lahko sodelujete vsi, tako da glasujete za enega od predlaganih dreves:
• Divji kostanj ob Celovški cesti, med stavbama Celovška cesta 264 in 268
• Stebrasti hrast ob Slovenski cesti 19
• Kavkaški krilati oreškar v Miklošičevem parku
• Lipa na Borštnikovem trgu
• Platana na Streliški ulici
• Pokopališka pobešava vrba na križišču Ižanske ceste in ulice Livada
Drevo z največ zbranimi glasovi bo do prihodnjega praznika zagovornik vseh ostalih. Glasujete lahko preko povezave.

Več informacij:

- spletna stran Mestne občine Ljubljana Izberimo Drevo leta 2019

- Skrb za mestno drevje

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.