Domov > Aktualno > Arhiv novic > Drevo leta 2019 je Platana na Streliški
28. 11. 2019
Drevo leta 2019 je Platana na Streliški

Danes v Mestni občini Ljubljana obeležujemo prizadevanja ljudi, ki skrbijo za drevesa v mestih in predstavljamo drevo leta 2019 v Ljubljani.

Sodelujoči v spletni anketi so izbrali platano, ki stoji na vogalu Streliške in Strossmayerjeve ulice. Obenem je Mestna občina Ljubljana pripravila tudi Smernice za zaščito dreves na gradbiščih in Protokol za izvajanje del v območju dreves.

Platana na Streliški (Platanus x hispanica) je drevo izjemnih dimenzij in starosti. Z obsegom 596 cm in 33 metri višine sodi med najdebelejša drevesa te vrste v Ljubljani in Sloveniji. Hkrati spada med najstarejša drevesa v mestu, saj je vidna že na Florijančičevem načrtu iz leta 1744 in je ena izmed dveh ohranjenih dreves nekdanjega dvostranskega drevoreda na Streliški ulici, ki je povezoval mestno obzidje ob vznožju Grajskega griča z začetkom Dolenjske ceste. Zaradi izjemnih dimenzij in pričevalnega pomena je platana zavarovana kot naravna vrednota državnega pomena.Drevo leta nas spodbuja k odgovornemu ravnanju z mestnimi drevesi
Platana na Streliški ulici s svojo mogočnostjo v težkih rastnih pogojih ulice simbolično govori o pomenu vseh velikih dreves v mestu ter nas spodbuja k odgovornemu ravnanju z drevesi v mestu. Če želimo tudi v prihodnosti občudovati takšna mogočna drevesa, se moramo zavedati njihovega pomena in vloge ter aktivno delovati v smeri omogočanja prostora, kakovostnih tal, pravilne nege ter drugih pogojev za njihovo uspešno rast.

Odraslo drevo je po pozitivnih učinkih, ki jih ima na okolje, enakovredno več tisoč mladim drevesom, zato je skrb za odrasla drevesa še toliko bolj pomembna, posek drevesa je zato skrajni ukrep, ko ne moremo več zagotavljati varnosti v njegovi neposredni okolici.

Pobuda Tree Cities of The World
V Ljubljani smo se pridružili mednarodni pobudi Tree Cities of the World, s čimer pomembno prispevamo k prizadevanjem za priznanje mest, ki se zavzemajo za to, da je treba gozdove in drevesa v urbanih okoljih pravilno negovati in z njimi trajnostno upravljati. V Ljubljani imamo strokovno službo in certificiranega arborista, ki skrbi za mestno drevje, ga sistematično spremlja ter vzpostavlja pravila za ravnanje z drevjem in njihovo neposredno okolico.

Skrb za mestno drevje
V okviru obeležitve dneva prizadevanj ljudi, ki skrbijo za drevesa v Ljubljani, je Mestna občina Ljubljana pripravila:
Smernice za načrtovanje, nego in zaščito dreves na gradbiščih, s katerimi so določeni pogoji in način izvajanja storitev na zelenih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana. Upoštevati jih morajo vsi, ki izvajajo dela na drevesih ali njihovi bližini in bi pri svojem delu lahko posegali v rastlinska tkiva ali njihov rastni prostor nad in pod zemljo.
Protokol za izvajanje del v območju dreves, v katerem so določena pravila ravnanja z drevesi pri načrtovanju projektov ter nego iz zaščito dreves med izvajanjem del na gradbiščih.

Več informacij: Skrb za mestno drevje v Mestni občini Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.