Domov > Aktualno > Arhiv novic > Kako, čemu in za koga varujemo naravo?
10. 05. 2019
Kako, čemu in za koga varujemo naravo?

Upravljanje številnih območij, med njimi tudi vseh zavarovanih območij narave je učinkovito le ob celovitem in predvsem zadostnem poznavanju njihovih bistvenih gradnikov, značilnosti in procesov, ki sooblikujejo pomen teh območij.

Ključno je sodelovanje kar najširšega kroga deležnikov, ki delujejo na posameznih območjih.
Za ukrepe varstva narave je izjemnega pomena redno pridobivanje bioloških podatkov, o prisotnosti posameznih vrst, stanju populacij teh vrst in njihovih življenjskih okolij.
V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo v letu 2018, tekom prvega leta našega upravljanja, pridobili več kot 1100 novih bioloških podatkov, prvič smo potrdili prisotnost številnih vrst organizmov – pridobili smo npr. podatke o prisotnosti kar 315 vrst nočnih metuljev ki vse do lanskega leta iz tega območja niso bili poznani. Zabeleženih je bilo 196 opažanj plazilcev, potrdili smo prisotnost 32 vrst kačjih pastirjev; najdba ogrožene višnjeve deve predstavlja prvi podatek za celotno območje Ljubljane. Posodobili smo tudi tipizacijo habitatnih tipov za vseh 41 ekstenzivnih travnikov v krajinskem parku.
Več o biološkem raziskovalnem delu, ki poteka na območju našega krajinskega parka si lahko preberete tukaj.

Tudi v bodoče bomo nadaljevali z zbiranjem podatkov, ki nam pomagajo pri skupnih prizadevanjih za ohranitev tega zavarovanega območja, ki ima izjemno vrednost tako za prebivalce Ljubljane kot njene širše okolice.

Vaša zanimiva opažanja in fotografije organizmov, pokrajine in drugih naravnih znamenitosti nam lahko posredujete tudi sami - na naš FB profil ali e-mail: info.kptrsh@vokasnaga.si in tako prispevate k prepoznavanju vrednot našega parka.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.