Domov > Aktualno > Arhiv novic > Letos ponovno našli okroglolistno rosiko v Malem Rožniku
20. 06. 2019
Letos ponovno našli okroglolistno rosiko v Malem Rožniku

Ali ste vedeli, da na območju Mestne občine Ljubljana uspevajo tudi mesojede rastline? V Sloveniji najdemo več vrst rastlin, ki so svoj način prehranjevanja prilagodile na prav poseben način - so namreč mesojede in se prehranjujejo z žuželkami.

Najbolj poznane so gotovo rosike (v Sloveniji najdemo tri vrste), manj poznane so še mastnice (dve vrsti v Sloveniji) in mešinke (štiri vrste v Sloveniji).

Okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia), na fotografijah, je vrsta, ki ima v celotni državi le še okrog 40 rastišč, zaradi ogroženosti je kot ranljiva vrsta uvrščena na Rdeči seznam, in zavarovana z Uredbo o zavarovanih rastlinskih vrstah.

Zaradi izginjanja primernih rastišč, izsuševanja mokrišč in ponekod tudi prekomerne turistične rabe se število praktično vseh vrst mesojedih rastlin naglo znižuje.
Kjer je hranil v tleh preveč se te rastline odpovejo mesojedemu prehranjevanju ali celo odmrejo.

Dve izmed bolj poznanih rastišč, kjer se je vrsta pred desetletji pojavljala zelo številčno sta tudi Naravni rezervat Mostec in Naravni rezervat Mali Rožnik. Na območju obeh rezervatov je bila rosika potrjeno prisotna še leta 2003 (vir: Jogan), v Naravnem rezervatu Mostec so nekaj rastlin opazili tudi še v letih 2006 in 2010. V zadnjem obdobju rosike nismo več opazili, zato nas toliko bolj razveseljuje nedavna letošnja najdba v Naravnem rezervatu Mali Rožnik (Kocjan, Kosič & Šparl).

Okroglolistna rosika uspeva na kislih, vlažnih in s hranili revnih tleh (Aeschimann in sod., 2004). Pojavlja se na barjih, mokriščih in vlažnih mestih ob izvirih (Trčak, 2007). V njeni bližini najdemo šotne mahove (Sphagnum), nekatere šaše (Carex), sitce (Scirpus), sito (Elochladus), ločje (Juncus), ostrice (Cyperus), mahovnico (Oxycoccuus), rožmarinko (Andromeda polifolia), vreso (Calluna vulgaris).


Ob ustreznem upravljanju območja bo okroglolistna rosika v našem krajinskem parku uspevala tudi v prihodnje.

Več informacij  - Okvirna razširjenost okroglolistne rosike v Sloveniji: http://www2.arnes.si/~sopjslat/mesojedke/rot.htm

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.