Domov > Aktualno > Arhiv novic > Mednarodni dan biotske raznovrstnosti - 22. maj
22. 05. 2022
Mednarodni dan biotske raznovrstnosti - 22. maj

22. maj je Mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Biotska raznovrstnost je pestrost živih organizmov in njihovih bivališč. Vključuje tudi genetsko raznolikost znotraj vrste.

Poslanica letošnjega dne je »Building a shared future for all life« oz. gradimo skupno prihodnost za vsa bitja na svetu.

Slovenijo uvrščamo med biotsko najbogatejša območja Evrope, saj pri nas najdemo okoli 25.000 vrst živih organizmov, ocene števila vseh potencialnih vrst pa se gibljejo med 45 in 120 tisoč.

Poleg tega živi v Sloveniji 800 živalskih in 66 rastlinskih endemičnih vrst – torej takšnih, ki jih najdemo le pri nas in nikjer drugje na svetu. Vsi ti kazalci Slovenijo uvrščajo med biotsko najbogatejša območja Evrope.

Tudi biotska raznovrstnost Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je izjemna. Na 459 hektarih velikem območju najdemo več kot 2.800 vrst živih organizmov!

Biotska raznovrstnost je živa tkanina našega planeta. Podpira človekovo blaginjo v sedanjosti in prihodnosti. Na upad biotske raznovrstnosti najbolj vplivajo podnebne spremembe, invazivne vrste, prekomerno izkoriščanje naravnih virov, onesnaževanje in urbanizacija. V 75 % je za izgubo biotske raznovrstnosti kriv človek s svojimi aktivnostmi. A vse še ni izgubljeno. Na nas je, da se zavemo, da je narava okoli nas edinstvena, dobili smo jo v dar od naših prednikov in takšno moramo zapustiti našim potomcem.

Več informacij:

Predstavitvena publikacija Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib - Zakladi sredi mesta

Dan biotske raznovrstnosti - Konvencija o biotski raznovrstnosti

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.