Domov > Aktualno > Arhiv novic > Nabiranje plodov in gozdnih sadežev
21. 06. 2019
Nabiranje plodov in gozdnih sadežev

Z višjimi temperaturami prihaja tudi sezona nabiranja plodov in gozdnih sadežev. Ali veste koliko posameznih plodov lahko naberete in kje je nabiranje prepovedano?

Pravilnik o varstvu gozdov v 43. členu določa, da lahko v okviru rekreativnega nabiranja posameznik v gozdu za lastne potrebe na dan nabere:
- 2 kg gob (in 1 gobo poljubne teže; po 5. členu Uredbe o varstvu samoniklih gliv; Uradni list RS, št. 57/98,)
- 2 kg kostanja
- 2 kg gozdnih sadežev (robide, maline, borovnice, brusnice)
- 2 kg mahu
- 1 kg zelnatih rastlin (npr. čemaž, hmelj, šparglji...)

Več o rabi gozda si lahko preberete tukaj: http://www.ikglr.gov.si/si/delovna_podrocja/raba_gozda/

Bodite pozorni na omejitev nabiranja. Ta je v celoti prepovedana v nekaterih najožjih zavarovanih območjih narave (primer je 1. cona TNP-a) ali delno omejena na številnih drugih zavarovanih območjih. V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je plodove in gozdne sadeže dovoljeno nabirati v okviru zakonskih omejitev, izjema so območja Naravnega rezervata Mostec, Naravnega rezervata Mali Rožnik in Naravnega spomenika Pod Turnom, kjer nabiranje prostoživečih vrst rastlin ni dovoljeno (11. in 12. člen Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib).

Svetujemo pravilno uporabo gozdnih poti ter upoštevanje omejitve vožnje in parkiranja v naravnem okolju. Skozi celotno poletje in jesen se širom po državi izvaja poostren nadzor nad spoštovanjem zakonskih določil.
Primeri predvidenih glob za prekrške za posameznika:
- Predvidena globa za parkiranje v naravnem okolju znaša 40 do 100 € (Zakon o ohranjanju narave)
- Neupoštevanje 5. člena Uredbe o varstvu samoniklih gliv - 250 do 2.500 €.
- Kršitev 79. člena Zakona o gozdovih - 600 do 2.000 €
Posebna določila in višina glob velja tudi na območju na območju Triglavskega narodnega parka in Regijskega parka Škocjanske jame.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.