Domov > Aktualno > Arhiv novic > Odstranitev vrbe ob Koseškem bajerju
15. 02. 2021
Odstranitev vrbe ob Koseškem bajerju

Jutri (16. 2. 2021) bomo odstranili večji del vrbe na vzhodnem obrežju Koseškega bajerja. Arboristični pregled je pokazal, da je drevo zaradi številnih razkrojnih procesov statično tako oslabljeno, da obstaja velika možnost odloma njegovega vrha.

Zgornji del debla s krošnjo bomo zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja zato odstranili in odpeljali. Spodnji del debla do višine približno 2 m bomo ohranili na mestu samem, saj razkrajajoče deblo ne predstavlja nevarnosti za obiskovalce, nudi pa življenjski prostor številnim organizmom, ki sicer nimajo veliko primernega življenjskega okolja v urbanem prostoru.

Predvidoma v mesecu marcu bomo v neposredni bližini zasadili nadomestno drevo - belo vrbo (Salix alba).
Skrb za biotsko pestrost je tudi skrb za kakovost našega življenjskega okolja.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.