Domov > Aktualno > Arhiv novic > Označitev drevja za posek na Podrožniški
30. 11. 2022
Označitev drevja za posek na Podrožniški

Ob Podrožniški poti in poti Pod Turnom (nad Cesto 27. aprila) bo Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, danes označil drevje za posek.

Označilo se bo drevje, katero je potrebno posekati zaradi pomladitve gozda ali iz sanitarnih razlogov ter tako imenovano »nevarno« drevje.

Posek je ob upoštevanju vseh izredno poudarjenih socialnih in ekoloških funkcij, ki jih ima gozd na tem območju, kot ukrep načrtovan tako v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015 – 2024 (Ur. l. RS št.106/15) kot tudi v podrobnih izvedbenih gozdnogojitvenih načrtih.

Sečnja označenega drevja bo izvedena predvidoma v decembru 2022 oziroma v začetku leta 2023. Več informacij v sporočilu Zavoda za gozdove Slovenije, OE Ljubljana in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.