Domov > Aktualno > Arhiv novic > Preventivno zaprtje območja ob Koseškem bajerju ob pojavu ptičje gripe (aviarne influence)
12. 12. 2020
Preventivno zaprtje območja ob Koseškem bajerju ob pojavu ptičje gripe (aviarne influence)

Skladno s strokovnim mnenjem Nacionalnega veterinarskega inštituta ter priporočili Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo se odločili začasno zapreti območje v neposredni bližini Koseškega bajerja zaradi pojava že tretjega primera aviarne influence (ptičje gripe) na tem območju.

Na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega referenčnega laboratorija za aviarno influenco (Nacionalni veterinarski inštitut, VF), da naj se ljudje v času pojavov aviarne influence izogibajo območij, na katerih se zadržujejo prostoživeče vodne ptice, je poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Ljubljana v skladu s 85. členom (posebna pooblastila) Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) odredil prepoved dostopa nepooblaščenim osebam h Koseškemu bajerju, kjer so vodne ptice, ki so obolele za visoko patogenim virusom aviarne influence (HPAI) podtipa H5N8.

Poveljnik Civilne zaščite MOL je izvedbo ukrepov, ki so potrebni za onemogočanje dostopa do Koseškega bajerja, naložil upravljalcu Krajinskega parka Tivoli, Šišenski hrib – JP VOKA SNAGA d.o.o.. Pri nadzoru nad spoštovanjem prepovedi dostopanja na območje sodelujejo tudi Mestno redarstvo in Inšpektorat MU MOL.

Koseški bajer - narava sredi mesta

Pri Koseškem bajerju gre za urbano okolje z vključenimi naravnimi elementi – tako rekoč narava v mestu. Vodno telo z okolico že dolgo časa predstavlja prostor, kjer bivajo – ali se na njem obdobno zadržujejo – številni organizmi, med katerimi tudi zelo prepoznavni in priljubljeni labodi grbci. Hkrati gre za zelo obiskano sprehajalno in rekreacijsko območje ter ribolovni revir.
Ptice, predvsem labodi grbci se prosto sprehajajo po zelenih površinah, sprehajalnih poteh, telovadnih in igralnih površinah v okolici bajerja, na teh površinah počivajo in puščajo izločke, perje.

Pojav aviarne influence

Na Koseškem bajerju smo 4. 12. 2020 potrdili prvi primer visoko patogene aviarne influnce (HPAI) podtipa H5N8 pri poginjenem labodu grbcu. Naslednji primer je bil potrjen 10. 12. 2020, prav tako pri poginjenemu labodu grbcu ter 11. 12. 2020 še pri enem od živih labodov. Okužbe z virusi AI se lahko pri pticah kažejo z različnimi bolezenskimi znaki, od asimptomatskih do hitro napredujočih sistemskih obolenj z visoko smrtnostjo.

Okužene ptice virus izločajo preko svojih izločkov kot so iztrebki, slina, solze, izcedki iz nosnic. Ptice se lahko okužijo peko neposrednega kontakta z okuženo ptico in njenimi izločki ali preko kontaminirane hrane in vode. Virus lahko raznašajo tudi ljudje s kontaminirano obutvijo, obleko ali svojimi rokami, vozili in preko drugih živali, ki lahko virus prenesejo na svoji kožuhih (psi, mačke).
V okolju (voda, mulj, z iztrebki pokrita površina) se pri nizkih temperaturah lahko virus zadržuje več tednov.

Ker je HPAI H5N8 kot tudi ostali HPAI virusi zelo nevaren za domačo perutnino, hujšo obliko bolezni in tudi pogin pa lahko povzroča tudi pri nekaterih prostoživečih pticah, je nujno da se zmanjša možnost prenosa tega virusa k perutnini ter drugim pticam.

Ljudje naj se v času pojavov aviarne influence izogibajo območij, na katerih se zadržujejo prostoživeče vodne ptice. Prav tako je pomembno, da se ptic ne vznemirja, da ne bi po ne potrebnem zapuščale svoje lokacije in virus tako prenašale na druga mesta, predvsem na gospodarstva s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu.

Trenutno ni podatkov, da bi bil HPAI H5N8 nevaren za ljudi. Kljub temu pa previdnost ni odveč, ker je H5N8, tako kot ostali virusi aviarne influence, podvržen hitremu spreminjanju genetskega materiala, kar lahko vodi v to, da pridobi sposobnost, da lahko okuži ljudi in druge živali. Izogibamo se stikom z bolnimi in poginjenimi pticami predvsem vodnimi prostoživečimi pticami in ujedami.

Več informacij:

Aviarna influenca

Aviarna influenca na Koseškem bajerju

Poročilo o preiskavah na aviarno influenco v Sloveniji

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.